Endokrin oftalmopati

 • vid hypertyreos, hypotyreos och hos eutyroida patienter
 • oftast Graves men även Hashimoto. Ögonsymptomen kan föregå tyroidearubbningen!
 • vanligaste orsaken till unilateral och bilateral exoftalmus
 • generaliserad inflammatorisk process som drabbar många organ
 • vävnadsökning i bulben, påverkad tårkörtel
 • m rectus inferior och m rectus medialis drabbas tidigt
 • när synen börjar påverkas är 50 % av nervtrådarna skadade ⇒ akut till ögonläkare!

Tidiga symptom

 • tryck bakom ögonen
 • stramning vid ögonrörelser
 • gruskänsla
 • ögonen tåras

Sena symptom

 • pga inflammation
 • exoftalmus
 • konjunktivit
 • chemos
 • restriktiv muskelsjukdom ⇒ diplopi, kan ej abducera eller titta upp.
 • övre ögonlocksretraktion

Förlopp

 • aktiv i 6 månader till 6 år; i medeltal 2 år
 • ofta resttillstånd

Handläggning akut

 • akut remiss till ögonläkare samma dag om synpåverkan ⇒ kortisoninsättning

Handläggning VC

 • thyroideaprover inkl TRAK
 • remiss till endokrinolog och ögonläkare
 • ev CT orbita
 • vid ensidig för att utesluta tumör
 • ser patognomon muskelförtjockning vid endokrin oftalmopati

Behandling

Lokal behandling
 • tårsubstitut under dagen, ex Sincon ®
 • ögonsalva till natten, ex Oculentum simplex ®
Generell behandling
 • tyreostatika
 • radiojod
 • operation
 • Levaxin (även vid euthyroid oftalmopati) - förändra inte dosen!
Steroider
 • om hög aktivitet, besvärande diplopi och hot om optikuskompression
 • sköts av endokrinolog
 • max 6 mån behandling
Retrobulbär strålning
 • alternativ till steroider vid obesitas, hjärtsjukdom, osteoporos
 • remiss till onkolog. Behåll sedvanlig behandling.
Orbital dekompression
 • vid synnervskompression, kronisk värk eller kosmetiskt störande exoftalmus

Resttillstånd

 • pga fibros
 • torra ögon
 • ögonlocksretraktion och ögonlocksasymmetri
 • kvarstående exoftalmus med eller utan värk
 • kvarstående motilitetsrubbning med diplopi


Copyright © Lisa Labbé