TUMÖRER I OVARIET

Funktionella ovarialcystor

4 av 5 ovarialcystor försvinner spontant. En cancer på 400 cystor!

Follikelcysta

 • retentionscysta
 • vanligast
 • förstorad men ej rupturerad Graafsk follikel (stromaceller)
 • upp till hönsäggstor; max 25 mm, kan spricka när 17-30 mm
 • skall ha försvunnit vid UL ett par månader senare

Corpus luteumcysta

 • utvecklas ur copus luteum (stromaceller)
 • kan ibland ge smärtor eller blödning
 • spindelväv på UL
 • oftast exspektans

Endometrioscystor

 • kan bli upp till 10 cm och större
 • svår att skilja från ovarialcancer
 • snöstorm på UL

Symptom

 • akut smärta pga ruptur (med eller utan blödning) eller torsion (oftast pga cysta el säcktuba som ger uttänjning av ligamenten)
 • smärtan viker på några dagar
 • cystinnehållet kan ge peritonitretning och smärta

Benigna ovarialtumörer

 • 80 % av ovarialtumörerna är benigna
 • 20-45-åringar

Serösa kystom

 • vattencysta; enradigt epitel utan atypier
 • ofta bilaterala
 • 25% maligniserar
 • kan rupturera

Mucinösa kystom

 • slemcysta
 • ofta flerrummig, kan bli mkt stor
 • sällan malign

Dermoidcysta, teratom

 • tvillingcysta
 • 20-30 år
 • sitter ofta i äggstock och utfylls av hår, talg, tandanlag och andra vävnadstyper
 • sällan malignisering och ruptur

Fibrom och sarkom

 • relativt sällsynta
 • fibromen är benigna, men kan ge ascites

Behandling

 • varje resistens > 6-8 cm bör opereras!
 • ofta strålterapi

Maligna ovarialtumörer

 • 5:e vanligaste kvinnocancern
 • medelinsjuknande 63 år
 • 82-90 % epiteliala (serösa [tubarepitel], mucinösa [cervixepitel], endometrioida [endometrium], klarcelliga, Brenner [urotel])
 • tre fjärdedlar har spridd tumör vid diagnos
 • 30% 5-årsöverlevnad.
 • Krukenbergtumör = ventrikelcancer med droppmetastaser till ovarierna

Riskfaktorer

 • många ovulationer (0-para), gonadotropiner, BRCA, HNPCC

Symptom på ovarialtumor

 • tumor i lilla bäckenet
 • kompression ⇒ urinretention, trängningsinkontinens, förstoppning, diarré
 • tyngdkänsla
 • ökat bukomfång: ascites, bråck (navel, ärr)
 • akuta buk/bäckensymptom: adnextorsion, ruptur, blödning, nekros
 • vaginal blödning, flytning
 • dyspareuni
 • akut uterusprolaps

Symptom på ovarialcancer

 • trötthet
 • viktnedgång
 • anorexi
 • anemi
 • ascites
 • pleuravätska
 • diffusa bukbesvär

Stadier

 1. ovarier
 2. lilla bäckenet
 3. utanför bäckenregionen (upptäcks oftast här)
 4. fjärrmetastaser

Tumörmarkörer

 • CA125 vid epiteliala
 • hCG, AFP, PLAP vid germinalcellstumörer
Tag CA-125 om
 • bilateral cysta
 • solida partier
 • vätska i fossa Douglassi
 • multicystiskt
 • postmenopausalt
OBS! CA-125 stiger även vid
 • levercirrhos, ascites
 • endometrios
 • maligna tumörer i mag-tarmkanalen
 • pleurautgjutning, peritonit, perikardit

Utredning

 • buk, mammae, lgll
 • VRSU, UL bäcken (papillära excrecenser på UL är ett observandum)
 • rtg pulm
 • CT buk och bäcken
 • lab

Behandling

 • tumörreducerande kirurgi (hysterektomi + bil SOE + omentresektion + lgll) följt av kemoterapi (och antiemetika i form av serotoninreceptorblockare) om stadium ≥ 2
 • ev temporär unilateral SO om ung kvinna

ADNEXTORSION

 • torsion av ovariet, tuban eller hela adnexet förekommer ffa hos fertila kvinnor
 • vanligen i samband med ovarialcystor eller sactosalpinx som båda medför en uttänjning av lig infundibulopelvicum och lig ovarii proprium
 • även vid ovarialcancer
 • typiskt är plötsligt insättande koliksmärta
 • oftast finns ömmande resistens på uterus ena sida
 • till sjukhus!
 • OBS! Om smärtorna avtar, misstänk nekros


Copyright © Lisa Labbé