ARTROS

 • vanligaste ledsjukdomen, var fjärde äldre person har någon form av artros
 • obalans mellan broskbildning och nedbrytning
 • har inflammatoriska inslag
 • indelningen i primär och sekundär artros används idag inte längre
 • generaliserad artros om fingerartros i flera fingerleder (PIP, DIP, CMC) och i någon stor led (knä, höft)

Riskfaktorer

 • ålder
 • belastning (övervikt, trauma, idrott, tungt arbete)
 • hereditet
 • kvinnligt kön

Drabbade leder

 • höfter
 • knän (varusställning, jmf valgus hos RA)
 • händer: DIP (Heberden), PIP (Bouchard), CMC-led
 • hals/ländrygg
 • hallux valgus
 • inte riktigt samma leder som vid RA

Symptom

 • ledsmärta, ledstelhet och försämrad fysisk funktion
 • belastningssmärta
 • kortare morgonstelhet än RA
 • instabilitet och hydrops sent
 • långsam progress, så sm även vilovärk
 • sällan symmetri
 • saknar allmänsymptom

Status

 • palpömhet (sekundär inflammatorisk retning), ej över hela leden
 • rörelsesmärta, krepitationer, rörelseinskränkning
 • svaghet, muskelatrofi
 • instabilitet
 • sällan symmetri

Röntgenfynd (slätröntgen)

 • kommer sent, ingen korrelation till symptom
 • minskad ledspalt
 • osteofyter
 • subkondral skleros (förtätning av underliggande ben)
 • OBS! Be alltid om belastningsbilder!
 • alltid rtg inför ev operation

Behandling

 • utbildning
 • träning
 • viktkontroll (ssk vid knäartros)
 • arbetsterapeut om handartros
 • paracetamol förstahandspreparat vid smärta
 • NSAID om inflammatoriskt inslag, ej tillräcklig effekt av paracetamol; i första hand vb
 • intraartikulära steroidinjektion vid knäledsartros med smärta och ledutgjutning, dock kortvarig effekt (ngn månad)
 • hyaluronan i injektionsform kan vara smärtlindrande vid lindring knäartros
 • glukosamin kan ha effekt på knäsmärtor, långsam effekt, ges som kontinuerlig behandling men skall avbrytas om utebliven effekt efter 2-3 mån, ges ej till skaldjursallergiker
 • sällan artroplastik, tibiaosteotomi, artrodes

Artros i handens leder

Bouchard och Heberden

 • artros i PIP benämns Bouchard och i DIP Heberden (ärftligt)
 • mycket vanligt i fingrarnas leder, ssk hos äldre kvinnor
 • bra behandling finns ej, börja med salicylpreparat, sällan artrodes
 • diffa mot artrit

Mukoidcystor

 • ganglieliknande förändringar som uppkommer vid artros, ffa vid DIP-leden
 • sällan operation

Primär artros i CMC I, tumbasartros

 • vanligt hos äldre kvinnor
 • rörelsesmärtor basalt i tumgreppet eller radialt i karpus, med ett försvagat handgrepp
 • ofta adduktionskontraktur av tummen ⇒ pseudohypotrofi av thenar
 • nedsatt kraft i tum-pekfingergrepp, ev smärta
 • palpömhet över CMC I
 • diagnostiseras med röntgen
 • initialt konservativ behandling, ev kortisoninjektion, samt ortos vid ansträngning
 • vid invalidiserande smärtor kan man exstirpera os trapezium (swanson-plastik) och stabilisera leden (lite svagare i greppet, sjukskrivning 4-5 mån) alt göra en CMC-artrodes (kraft kvar)

Hallux rigidus

 • artros i stortåns grundled
 • artros annars inte så vanligt i foten

Artros i acromioklavikularleden

 • vanlig orsak till axelsmärtor
 • osteofyter kan störa supraspinatussenan
 • incidensen ökar med åldern
 • rörelsesmärtor och abduktionsinskränkning
 • behandlas initialt med steroidinjektion, senare resektion av laterala clavikeln

Artros i humeroskapularleden

 • sällsynt, sekundärt till trauma, t ex collum chirurgicumfraktur eller humeroskapularledsluxation
 • även efter kristallartriter
 • rörelseinskränkning
 • ev utan smärta
 • rörelseträning, sjukgymnastik, antiflogistika

Coxartros

 • höftledartros
 • ca 5% av befolkningen över 60 år, kvinnor: män 1:1
 • 1/3 bilaterala
 • övervikt, belastning, höftledsdysplasi m.m. predisponerar
 • sekundär artros hos yngre

Symptom

 • långsamt progredierande
 • debuterar vanligen som belastningssmärta som förläggs till ljumsken men som kan stråla ut glutealt eller längs låret ner till insidan av knät (jmf diskbråck, spinal stenos)
 • igångsättningssmärtor efter sittande eller stående
 • efterhand inskränkt rörlighet, först inåtrotation
 • höften blir utåtroterad, adducerad och flexionskontrakturer uppstår ibland ⇒ benförkortning och hälta
 • muskelhypotrofi
 • så småningom även vilovärk

Diagnos

 • på rtg ses sänkt ledbrosk och reaktiva förändringar (subkondrala cystor, bennybildning)
 • enbart osteofyter berättigar ej till diagnosen artros
 • rtg-fynden dåligt korrelerade till symtomen

Behandling

 • lättare fall behandlas med information, viktnedgång, rörelseträning (symptomatisk), ergonomi, tryckabsorberande skor, käpp i motsatt hand
 • paracetamol förstahandsval vid farmakologisk terapi
 • vid vilovärk och mer uttalad smärta kan NSAID användas
 • ca 1/3 får så stora besvär (långvarig och terapiresistent smärta, vilovärk, funktionsinskränkning) att de opereras
 • vanligen total höftledsartroplastik (både acetabulum och caput femoris ersättes), resultaten är mycket goda
 • protes håller ca 10 år
 • remiss till ortopeden först när protes är aktuell

Komplikationer till operation

 • infektion (antibiotikaprofylax)
 • trombos
 • lungemboli
 • uvi
 • urinretention
 • på längre sikt mekanisk protesavlossning (tidigare hos yngre), slitage och ektopisk benbildning
 • förr utfördes artrodes på yngre patienter

Knäledsartros, gonartros

 • kvinnor 2:1, ålder, ärftlighet, kroppsvikt
 • sämre prognos än coxartros
 • vanligen medial ⇒ varusfelställning; mer sällan lateralt ⇒ valgusfelställning

Symptom

 • svårighet att gå i trappor
 • belastningssmärtor, mkt sällan vilovärk
 • rörelseomfånget sällan begränsat
 • sträckdefekt
 • så småningom instabilitet med ökande smärtor

Diagnos och behandling

 • belastningsbilder
 • konservativt med sjukgymnastik, skoortoser, ändrade arbetsförhållanden
 • skor med stötupptagande sula, lateral tilt på skon vid medial artros
 • smärtlindring med i första hand paracetamol men även NSAID
 • intraartikulär kortisoninjketion bör endast ges till patienter med inflammatoriskt inslag
 • viktminskning
Kirurgisk behandling
 • för äldre lämpar sig artroplastik (hela eller ibland delar av leden), gott resultat med stabil och smärtfri led, 2-10 % drabbas av lossning eller slitage
 • valgiserande tibiaosteotomi för unga patienter med medial artros där varusfelställningen bör korrigeras
 • artrodes i enstaka fall


Copyright © Lisa Labbé