SÅR OCH SLEMHINNEFÖRÄNDRINGAR I MUNSLEMHINNAN

Aftösa sår

 • isolerade smärtsamma sår, gulaktiga med röd halo, välavgränsade
 • aldrig vesikler
 • kan vara återkommande och utlöses av stress, hormonella faktorer, vissa födoämnen, järnbrist, B12- och folsyrabrist
 • vanligare hos icke-rökare, HIV-positiva, Mb Crohn, ulcerös klit, celiaki
 • tänk på Behçets sjukdom om aftae i mun och genitalia samt irit

Behandling

 • läker spontant inom ngn vecka, utan ärr
 • Kenakort-T ® salva vid prodromalsymptom
 • enzymtandkräm Zendium (hämmar streptokocker)
 • tetracyklinsköljningar

Leukoplakier

 • vita fläckar som inte kan skrapas av från slemhinnan och som inte kan diagnostiseras som ngn annan sjukdom
 • vanligare hos män
 • skall betraktas som premaligna
 • tobaksrökning, lokalt kroniskt trauma, HIV, järnbrist, Plummer-Vinson, idiopatiskt (högre risk för malignisering vid de två sistnämnda)

Homogena eller med insprängda rodnade fläckar som kan bero på candida eller cellförändringar. Icke-homogena, hårda förändringar skall remitteras till ÖNH-specialist eller ta px. Vid mjuka, homogena förändringar ⇒ eliminera utlösande orsaker, rökstopp, antimykotisk behandling vb.

Små icke-homogena förändringar excideras ⇒ PAD. Vid utbredda lesioner skall biopsi innefatta rodnade områden samt områden med papler, noduli eller ulcerationer. Om biopsi visar epitelatypi eller om förändringen sitter i munbotten, tunga eller det läppröda skall leukoplakin excideras. Ev laser om utbrett. Regelbundna kontroller. Håriga leukoplakier är patognomont för HIV.

Erytroplakier

 • skall alltid avlägsnas med marginal samt undersökas histopatologiskt
 • minst 80% är gravt dysplastiska eller CIS

Lichenoida förändringar

Lichen planus kan förekomma var som helst i munslemhinnan men finns vanligen posteriort på kindslemhinnan. Vanligen bilateralt. Okänd etiologi. Lichenoida reaktioner kan uppstå genom mekaniskt trauma, hypersensibilitet mot tex kemikalier i tandfyllningar (amalgam), immunologiska reaktioner på mikroorganismer, stress m.m. Viss ökad risk för utveckling av oral cancer.

Symptom och fynd

 • vita papler på en rodnad, atrofisk slemhinna
 • ofta retikulärt nätmelonmönster (Wickhams striae)
 • ibland sammansmältning till plack som inte kan skrapas bort
 • munsveda vid intag av kryddad föda, citrusfrukter osv
 • tag px vid osäkerhet

Handläggning

 • i första hand traumaelimination: slipa eller byt fyllningar, förbättrad munhygien, justera protes, antimykotisk behandling, ev antiinflammatorisk behandling med lokala eller generella kortikosteroider
 • kirurgi om utebliven läkning trots ovanstående

Sår på tungan och i munslemhinnan

Sår i munhålan som inte läker inom 3 veckor remitteras till ÖNH-specialist på misstanke om malignitet.

Munvinkelragader (angulär keilit)

 • vid candida, hos protesbärare med låg betthöjd, B-vitaminbrist, järnbrist
 • justering av protes, antimykotisk kräm (Canesten eller Daktar ®) och ibland Fucidinsalva

Munsår (Herpes labialis)

 • aktivering av Herpes simplex typ 1 vid trötthet, psykisk stress, förkylning, mekaniskt trauma, solljusexponering, mens
 • ofta prodromalsyndrom i form av klåda, hyper- och parestesier
 • sedan konfluerande blåsor som spricker inom några dagar
 • läker på några veckor
 • solskyddsstift, Vectavir®salva tidigt
 • ev Valtrex ® om svårt fall och nedgången patient

Protessår

 • använd inte protesen på 14 dgr eller justera protesen
 • behandla även protesen mot svamp
 • px om såret kvarstår
 • proteshyperplasi (oftast vid proteskanterna) ⇒ tag px vid minsta misstanke!


Copyright © Lisa Labbé