Startsidan 
Start

  Henoch Schönlein purpura

  • akut, systemisk, immunkomplex-medierad (Typ III-reaktion ), leukocytoklastisk vaskulit
  • IgA immunkomplex i små kärl
  • 90 % är barn < 10 år (vanligaste vaskuliten hos barn)
  • 10-22/100 000 per år
  • vanligare hos pojkar
  • efter övre luftvägsinfektion, grupp A streptokocker, parvovirus, Bartonella, Helicobacter, Haemophilus parainfluenza, coxsackie, hepatit a och B, Mycoplasma, EBV, varicella, Campylobacter, MRSA, vissa läkemedel

  Symptom

  Hud
  • urtikariella utslag ⇒ petekier (blåröda, rundade, något upphöjda infiltrat) och ekkymoser (> 3 mm), palpabel purpura hos 100 %
  • ej kliande, försvinner på ca 10 dagar
  • ssk på benens sträcksidor, perianalt och perigenitalt
  Leder
  • "purpura reumatica"
  • svullnad, rörelseinskränkning, periartikulärt ödem, artralgi, artrit hos 75 %, ofta flyktig, lämnar inga men
  • men ingen hemartros!
  Mage/tarm
  • "purpura abdominalis"
  • kolikartad buksmärta hos 60-65 %, oftast ca 1 vecka efter purpura
  • GI-blödning hos 30 %
  Njure
  • fokal membranoproliferativ glomerulonefrit, ev crescent-nefrit
  • mikro- eller makrohematuri, proteinuri
  • 40-50 % drabbas, störst risk hos vuxna, vid persisterande purpura, svår buksmärta eller återkommande episoder
  • debuterar oftast inom 6 månader
  Övrigt
  • trötthet och subfebrilitet vanligt
  • ansiktssvullnad, ögonlock
  • symptomen kan komma i vilken ordning som helst, ibland över dagar till veckor

  Diagnos

  • triaden purpura, buksmärta och artrit!
  • inget konfirmerande prov finns, ev ↑ trc, ↑ vita, ↑ eosinofiler, ↑ SR
  • uteslut trombocytopeni
  • stansbiopsi visar leukocytoklastisk vaskulit
  • ev Strep A diagnostik
  • urinsticka och sediment (följ i flera veckor)
  • krea
  • njurbiopsi vid behov

  Behandling

  • behandla grundorsak
  • vila (purpura kan tillta när aktivitetsnivån ökas)
  • analgetika (ej NSAID om GI-symptom eller njurpåverkan)
  • ev steroider po om bukpåverkan (CAVE peritonitstatus), artrit, skrota svullnad
  • vid njurpåverkan tidigt högdos steroider och immunosuppression, ev plasmaferes, njurtransplantation

  Prognos

  • spontan remission hos 94 % av barnen, 89 % av vuxna
  • de flesta blir bra på fyra veckor men återfall förekommer hos 1/3 inom 6 månader
  • kan ge njursvikt, vilket är vanligare hos vuxna
  • långtidsprognos beror på njurengagemangets storlek
  • risk för orchit och skrotal svullnad hos pojkar
  • uppföljning med blodtryck och urinanalys första halvåret
   

    

  Välkommen
  -Startsida
  -Tack till
  -Kontakt

  Sidan uppdaterad 2010-10-01
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


  Tipsa en vän

  Meddelande

   


  Ditt namn
  Din e-postadress


  Mottagarens namn
  Mottagarens e-postadress


    Avbryt