Startsidan 
Start

KRAMPER HOS BARN

Icke-epileptiska kramper

Homeostasrubbningar

 • glukos, elektrolyter, kalk, temp, gaser

Metabol sjukdom

 • B6 dependency ⇒ vit B6

Feberkramper (se infektionsavsnittet)

Affektkramper

 • argt barn håller andan ⇒ röd ⇒ cyanos/blå ⇒ toniskt-kloniskt anfall, cerebral hypoxi, bradykardi, sänkt CO pga vasovagalt
 • 0,5-4 åå
 • ingen behandling, ingen utredning, ev EKG, ev ev EEG

Vagalt utlösta kramper (bleka affektkramper)

 • ramlar och slår sig, trauma, petar i ögonen, ögonbulben ⇒ vagus (inhibitorisk reflex) ⇒ asystoli ⇒ ramlar ihop, vit i ansiktet (cirkumoralt), tonisk fas ⇒ repar sig alltid
 • utredning m EKG, ev EEG
 • DD lång QT-tid

Kardiogena kramper

 • lång QT-tid, ses ffa efter vid cykeltest
 • ev med dövhet
 • skall behandlas

Migrän

 • kan få plötsliga kramper, amaurosis fugax

Paroxysmal vertigo

 • plötsligt påkommande yrsel hos litet barn, 1-3 åå, ev nystagmus, epileptiform-liknande kramper
 • går ofta över, en del får senare migrän

Paroxysmal torticollis

 • plötslig snedhet, hela barnet är böjt

Benign sömnmyoklonus

 • sparkar i sömnen: ryckningar i ett ben, sedan i ett annat
 • alltid vid sömn
 • spädbarn
 • kan växa bort

Kinetogenetisk paroxysmal choreatos

 • hereditet
 • vid plötslig rörelse, plötsliga situationer
 • lindras hos äldre, beh m antiepileptika

Hjärnstamsinklämning

 • symptom innan inklämning
 • sträckkramper, toniskt anfall (skilj från ep-anfall)
 • hyperventilera och ge Mannitol ®

Dystoni

Sandifers syndrom, esofagusreflux

 • CP-skadade barn med spasticitet
 • smärtsamt, beh m PPI

Pavor nocturnus, nattskräck

 • ca 1,5 h efter insomnandet (REM-sömn) sätter sig barnet upp, pratar strunt, öppna ögon
 • svåra att väcka, inga drömmar att berätta om
 • DD frontallobsep med nattliga anfall

Narkolepsi

Tics/Tourettes syndrom

Psykogena anfall

 • omedvetet
 • två typer:
 • primitiva rörelser (kniper, sparkar, fosterställning)
 • anfall (reaktionslöshet, "playing death", kniper med ögonen när man försöker öppna dem)

Självtillfredsställelse

Münchhausen by proxy

Ep i olika åldrar

För ep-diagnos kräv:

 • anfallsbeskrivning
 • EEG (vanligt, sömn/video)

Diagnosen viktig, idiopatiska behöver inte neuroradiologisk us

 • benign barnep
 • primärgeneraliserad absensce-ep
 • juvenil myoklon ep

Behandling

 • viktigt bryta status epilepticus och minimera anfall, ssk om de kommer tätt
 • monoterapi, om biverkning i första hand dossänkning ⇒ byte ⇒ kombinera
 • refraktär ep: nya lkm, ketogen diet, VNS, ev kirurgi vid (MR)

Status epilepticus

 • understödja vitala fkt (syrgas, ventilation, cirkulation, glukos)
 • hitta och behandla utlösande (hypoglykemi, elektrolyter, feber, infektion, medicinutsättning)
 • diazepam (Stesolid ®) iv/supp x 2
 • fofenytoin iv eller midazolam iv
 • rspirator, pentotal, midazolam, propofol
 • IVA om ingen effekt efter 30 min! EEG, ev CFM

Generaliserade anfall

Idiopatiska anfall

Petit mal, absence
 • pojkar: flickor 1:2
 • 4-10 år
 • absencer (barn ej medvetna om dessa)
 • ibland med kloniska eller toniska anfall, automatismer
 • inga postiktala spt
 • 3/s spike-wave-aktivitet
 • hereditet
 • ofta lättbehandlade, prognosen oftast god
Juvenil myoklon ep
 • 5-10%
 • 1:1
 • debut vid 12-18 åå
 • anfall strax efter uppvaknandet
 • klumpig, knyckig, ticks, myoklonier
 • ingen medvetandepåverkan
 • ibland tonisk-kloniska anfall, sällan absencer
 • svarar bra på lkm (Ergenyl ®), livslång beh

Kryptogena eller symptomatiska

Infantil spasm, Blitz-Nick-Salaam-Krämpfe, West syndrom
 • 3-7 (-9) mån
 • serier av flektions-extensionsspasmer
 • hypsarytmi på EEG

Etiologi

 • idiopatiskt hos 20 %, då med bättre prognos, 40 % mentalt normala
 • 12-25% mentalt normala
 • symptomatiskt: tuberös skleros 25 %, prenatala missbildningar, asfyxi perinatalt, mental retardation
Lennox-Gastaut syndrom
 • många olika: atypiska absencer, axiala toniska anfall ⇒ toniska/atoniska eller myoklonala droppattacker
 • EEG (diffus, långsam interiktal spikewave-aktivitet)
 • långsam mental utveckling - utvecklingsstörning

Lokalisationsrelaterade

Benign barnep (BECTS)

 • 2-13 år, enbart hos barn, hereditärt
 • rolandic spikes på EEG
 • partiella anfall ⇒ generella (ofta på nätterna)
 • i övrigt neurologiskt friska
 • mkt lätt att behandla (2-3 mån), mkt god prognos
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2009-06-18
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt