Startsidan 
Start

Akut mediaotit

Etiologi

Bakterier kan påvisas i 50-70%. Spontanläkningsfrekvensen är hög. Otitbenägna barn = har haft tre eller fler akuta öroninflammationer under sex månaders tid.

Streptococcus pneumoniae
 • 40 % - vanligast
 • dominerar ffa hos yngre barn
 • även vanligaste agens vid mastoidit och meningit
 • 20 % elimineras spontant
 • normalt penicillinkänsliga i Sverige
 • amoxicillin om nedsatt pc-känslighet (I)
Haemophilus influenzae
 • 15-30%
 • oftast okapslade med låg virulens
 • vaccination mot de mer virulenta med kapsel (typ b)
 • nativt lägre känslighet för pc men större spontan elimination än pneumokocker
 • 10 % pc-resistenta – produktion av betalaktamas eller förändrade PBP, använd då amoxicillin
Moraxella catarrhalis
 • upp till 10%
 • yngre barn
 • lågvirulent, hög spontan eliminering, få komplikationer
 • 90% producerar betalaktamas ⇒ resistens mot pc V och amoxicillin ⇒ anv erytromycin
Streptococcus pyogenes, GAS
 • ca 5% av otiterna, betydligt vanligare förr
 • svår infektion, svåra komplikationer
 • fullt känslig för betalaktamantibiotika, ca 3% resistenta mot erytromycin
Virus
 • vanligt, ofta i kombination med bakterier
 • RS- och influensavirus vanligast, även adeno- och rhinovirus

Symptom

 • plötslig öronvärk, ofta i samband med en öli, ofta bilateralt
 • lockkänsla, ev purulent eller blodtillblandad flytning vid trumhinneperf
 • feber, allmänpåverkan
 • ev hörselnedsättning
 • pneumokocker och GAS ger en ilsknare bild

Diagnos

 • symptom + buktande trumhinna eller flytning av purulent sekret i hörselgången (öronmikroskopi)
 • ev myringistiska blåsor
 • vid färg- och strukturförändrad men ej buktande trumhinna ⇒ bedöm rörlighet (sekret i mellanörat?)
 • rodnad trumhinna med god rörlighet talar mot purulent sekret i mellanörat
 • misstänkta akuta otiter behöver inte undersökas under jourtid såvida inte symptomen är osäkra eller allmänpåverkan föreligger. Räcker annars att man träffar läkare inom ett dygn.

Behandling

Symptomatiskt
 • smärtstillande vb
 • högläge
 • näsdroppar symptomatiskt (lindrar nästäppan)
Antibiotika ges alltid till
 • barn under 2 år
 • barn över 2 år med perforerad trumhinna eller allmänpåverkan
 • barn med ökad infektionskänslighet (immunbrister, kromosomrubbningar, immunosuppressiv behandling), gomspalt, anatomiska förändringar i öronområdet eller tidigare öronop (ej plaströr) bör få ab
 • vuxna

Förstahandsval är PcV i 5 dagar

 • till vuxna 1,6 g x 3 (ev 1,6-2 g x 2)
 • till barn 25 mg/kg x 3 (betalaktamantibiotika skall ges i tredos för bästa effekt, men av praktiska skäl kan det vara svårt att ge barn 3-dos när de återgått till dagis eller skola, rekommendationen är då att skriva 3-dos på receptet men muntligt informera föräldrarna att man kan gå ned till 2-dos i slutet av kuren)
 • otitbarn skall alltid behandlas i 10 dagar
 • täcker ej Moraxella
 • 10 % av Haemophilus prod betalaktamas och nativa H. i. är endast intermediärt känsliga för pc, amoxicillin är bättre men driver pc-resistens
 • 4-8% av pneumokockerna har nedsatt känslighet för pc i Skåne

Ny läkarbedömning om ingen förbättring efter tre dygn eller vid försämring.

Exspektans möjlig om
 • icke allmänpåverkade barn äldre än 2 år (ej vuxna, ej barn under 2 år)
 • ny läkarkontakt vid kvarstående besvär 2 dygn efter symptomdebut, då ab eller fortsatt exspektans med ny kontakt
 • vid kvarstående symtom dag 3 eller vid försämring göres ny undersökning och antibiotika insättes
Paracentes
 • vid hotande komplikation eller i smärtlindrande syfte
 • bakre nedre kvadranten om barnet sitter i knäet. Undvik alltid bakre övre kvadranten!
 • undvik att paracentera öronbarn

Uppföljning

 • kontroll tre månader efter insjuknandet
 • hörsel (fråga föräldrar, viskprov)
 • trumhinnestatus (rörlighet, siegling), Rinnes test

Recidiv

 • ny episod inom 30 dagar, efter symptomfritt intervall
 • odling
 • PcV under 10 dgr alt
 • amoxicillin 50 mg/kg kroppsvikt/dygn fördelat på 2-3 doser per dygn under 10 dagar

Terapisvikt

 • oförändrad, förvärrad eller på nytt uppblossande inflammation i mellanörat trots minst tre dygns behandling
 • amoxicillin i 10 dgr, 50 mg/kg kroppsvikt/dygn fördelat på 2-3 doser per dygn, tar Haemophilus (ej de som producerar betalaktamas men de är inte så många)
 • odling

Vid säkerställd penicillinallergi

 • erythromycin
 • 7-10 dagar, 40mg/kg/dygn fördelat på 2-3 doser, bra mot Moraxella men sämre mot övriga agens ⇒ stor slk för terapisvikt
 • ges även vid recidiv
 • OBS! Endast utslag räknas inte som allergi!

Vid penicillinallergi och terapisvikt

 • trimetoprimsulfa, bra mot alla agens
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt