Startsidan 
Start

SJUKDOMAR I AXEL

Rotatorcuffsyndrom

 • samlingsbegrepp för bursit, impingement och supraspinatustendinit
 • SITS: (m. supraspinatus, viktigast + m. infraspinatus + m. teres minor + m. subscapularis)
 • degenerativa förändringar i rotatorcuffen, ssk hos män i 50-70 årsåldern
 • först måttliga rörelsesmärtor, senare kroniska smärtor, rörelseinskränkning och svaghet
 • med osteofyter och impingementfenomen och hög painful arc (60-120º )
 • vid stigande ålder risk för atrofi
 • MR eller lokalanestetika-injetion för diagnos
 • behandlas med kortison i bursan, sjukgymnastik
 • ev acromioplastik om impingement

Tendinitis calcarea

 • kalkaxel
 • degenerativ kalkinlagring i supraspinatussenan, syns på rtg
 • troligen vanligaste orsaken till skulder/arm-smärtor hos yngre
 • akut eller subakut
 • smärta vid abduktion, typiskt vid 90º
 • ofta nattliga besvär
 • avklingar långsamt under ett par veckor eller plötslig lindring då kalkhärden rupturerar
 • punktion, kortisoninjektion eller dekompression via op

Impingement

 • inklämningssyndrom, del i rotatorcuffsyndromet
 • långvarig ansträngning ovan axelnivå ⇒ rotatorcuffen och dess bursor komprimeras under acromion ⇒ kronisk bursit
 • långvarig, ansträngningskorrelerad smärta
 • därefter bildas osteofyter ⇒ rotatorcuffen, ssk supraspinatus, kläms

Symptom

 • diffus smärta och palpömhet framför och lateralt om acromion
 • nattlig värk typiskt
 • painful arc (70-130°)
 • smärtan förvärras om armen abduceras i inåtroterat läge eller belastas
 • positivt impingementtest (Neer′s test): smärta vid passiv flexion av axelleden med armen inåtroterad, smärtan försvinner vid injektion av lokalanestetika (positivt test)

Behandling

 • undvik felaktigt arbete
 • 3-6v sjukgymnastik
 • NSAID initialt
 • subacromial injektion av lokalanestetika med kortison; ej >3 kortisoninjektioner före operation
 • op: artroskopisk nedslipning av underdelen av acromion (om sömnstörande besvär efter 4-6 mån)

Frozen shoulder

 • "periartrit"
 • medelålders kvinnor och män, ofta diabetiker
 • efter skador, frakturer, smärttillstånd i skuldran, längre tids immobilisering, idiopatiskt
 • del i skulder-hand-fingersyndromet
 • adherenser i ledkapseln ger fortskridande rörelseinskränkning och smärta, även nattetid
 • typiskt är ett kapsulärt rörelsemönster, där patienten tappar alla rörelseriktningar
 • går över av sig själv, men ibland flera års duration
 • långvarig mobilisering, sjukgymnastik och antiflogistika
 • kan ev mobilisera i narkos
 • blir inte bra med lokalanestetika!
 • rtg och MR blank

Supraspinatustendinit

 • urakut hos äldre, ofta med samtidig kalkaxel (tendinitis calcarea)
 • även icke akut om degenerativt; liknar då impingement
 • akuta rörelsesmärtor utan trauma
 • smärtsam abduktion
 • inget artritstatus (kan röra passivt utan svåra smärtor)
 • svårt att finna ett smärtfritt läge
 • palpömhet
 • förkalkning syns på röntgen
 • vila, (lokalanestetika) + kortisoninjektion i bursa subacromiale samt NSAID några dagar
 • aspiration av förkalkning
 • tidig mobilisering

Supraspinatusruptur

 • ofta pga trauma (hastigt ryck som leder till kraftig muskelkontraktion)
 • partiell ruptur ger rörelsesmärta, särsklit vid aktiv abduktion
 • mer uttalad ruptur eller kronisk förändring ger kranialförskjutning av humerus och abduktionsinskränkning (< 45°)
 • palpömhet över tubuerculum majus
 • rtg blank initialt
 • MR diagnostisk
 • symptomatisk behandling med sjukgymnastik, kortisoninjektion, antiflogistika
 • långdragna besvär eller ung patient kan opereras

Bicepssenruptur

 • vanligare hos äldre, där degeneration i långa bicepssenan kan ge ruptur även efter måttligt våld, oftast proximal ruptur
 • hos yngre och medelålders män uppstår ibland ruptur av bicepssenans distala fäste vid häftiga lyft
 • kan känna muskelbuken mer distalt (resp. proximalt) på överarmens framsida
 • symptomatisk behandling hos äldre
 • distal ruptur måste ätgärdas operativt, eftersom den kan ge supinationsproblem

Axelledsluxation

Främre axellux

 • vanligast
 • då den abducerade armen pressas bakåt, tex vid fall på utsträckt hand ⇒ luxation av caput framåt-nedåt nedanför processus coracoideus ⇒ kapselruptur, ibland skada på labrum glenoidale
 • pat fixerar ofta den skadade armen med den andra
 • axeln är formförändrad med en svacka nedanför acromion
 • caput humeri kan palperas i armhålan
 • recidivrisken störst hos unga patienter

Diagnos

 • distalstatus!
 • rtg för att utesluta collum chirurgicum- eller tuberculum majus-fraktur
 • smärtstillning (muskelavslappnande och analgetika), därefter reponeras luxationen genom drag i kaudal riktning med flekterad armbågsled och motdrag i armhålan
 • narkos kan krävas om luxationen inte är färsk
 • distalstatus efter reponering
 • sedan fixeras armen 3-6 v med handen på motsatta sidans axel
 • viktigt med tidig mobilisering, ssk hos äldre
 • uppföljning med röntgen
 • vid frekventa luxationer kan luxation uppkomma utan trauma ⇒ operativ stabilisering

Komplikationer

N. axillarispares
 • sällsynt komplikation
 • förlamning av m. deltoideus (kan ej abducera armen till horisontalplanet)
 • känselnedsättning lateralt på skuldran
 • ger även skador på kärl och plexus
 • exspektans, god prognos

Bakre axellux

 • ovanligare
 • beror ofta på defekt ledfacett
 • ibland efter polisgrepp, elolyckor, epileptiskt anfall
 • rtg med sidobilder
 • reponeras genomm traktion och utåtrotation; ev i narkos

Acromioclavicularledsluxation

 • fall mot axel
 • ruptur av ligamenten mellan clavikel och acromion
 • total eller subtotal lux beroende på vilka ligament som rupturerat
 • laterala delen av clavikeln sticker upp, kan tryckas på plats med fjädrande motstånd
 • distinkt ömhet över leden
 • åtgärdas oftast inte
 • läker med knöl
 • om kraftig felställning hos barn kan op genomföras
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt