Startsidan 
Start

MJUKDELSTUMÖRER

Handläggning av "mjukdelsknuta"

Remittera på misstanke om mjukdelssarkom:

 • ytlig tumör större än 5 cm
 • djupt liggande tumör oavsett storlek
 • barn och ungdomar
 • pat med annars malignitetsmisstänkta tumörer
Remittera innan biopsi!

Lipom

 • vanlig benign förändring som endast förekommer hos vuxna
 • runda, välavgränsade, mjuka resistenser

Mjukdelssarkom

 • alla åldrar (median 65 år)
 • kan vara beläget var som helst på kroppen
 • ovanliga tumörer, förväxlas ofta med lipom, muskelblödning eller muskelruptur
 • växer infiltrativt men respekterar fascior och periost relativt länge
 • 1/3 subkutana, 2/3 är belägna under fascian
 • flera histologiska typer finns, malignt fibröst histiocytom är vanligast, följt av leiomyosarkom, liposarkom och synovialt sarkom
 • strålning och ev herbicider anges som riskfaktorer

Symptom

 • förekommer vanligen på låret och är oftast djupt belägna
 • debuterar nästan alltid utan andra symptom än subkutant belägen knuta
 • sällan ömmande
 • kan växa fort, ssk om blödning
 • storlek > 5 cm talar för malignitet

Handläggning

 • remittera!
 • klinisk us, MR och FNP
 • behandlas med kirurgi(extremitetsbevarande i möjligaste mån) och strålning pre- eller postoperativt (minskar risken för lokalrecidiv)
 • lungmetastaser avlägsnas i vissa utvalda fall kirurgiskt
 • studier pågår med cytostatika
 • patienten följes i minst 6 år
 • 65% femårsöverlevnad, men sämre om spridd sjukdom
 • 33-40% får metasatser, vanligen i lunga men även i mjukdelar, lgl och skelett
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt