Startsidan 
Start

SMÄRTA

Analgetikatrappan

 1. Paracetamol och NSAID
 2. Svaga opioider + 1. Maxdos finns. T ex Tramadol, Tiparol, Kodein, Dextropropoxifen (narkotikarecept)
 3. Starka opioider + 1
 4. Tillägg, tex vid neurogen smärta, oro, ångest, mot biverkningar, bisfosfonater, steroider m.m.

Stolpiller är bra vid incidenssmärta, har snabb effekt.

Behandling av nociceptiv smärta

1. Perifert verkande analgetika

Paracetamol

 • Panodil®. 1g x 4
 • maxdos 4g

NSAID + ulcusprofylax

 • T. Diklofenak ®
 • T. Naproxen ®
 • T. Vioxx ®
 • K. Celebra ®

2. Svaga opioider + ev perifert verkande analgetika + laxantia

 • K. Tramadol ®
 • K. Tiparol ®
 • K. Tiparol Retard ®

3. Starka opioider + ev perifert verkande analgetika + laxantia + antiemetika

T. Morfin (förstahandsval)

Dostitrering
 • patienter som inte tidigare stått på svag opioid inleder med T. Morfin 10 mg ½ x 4-6
 • äldre patienter inleder med mixtur
 • har man tidigare stått på svag opioid i fulldos kan man starta med T. Morfin 10 mg x 6
Långtidsbehandling
 • när man har titrerat fram en lämplig dos övergår man till långtidsverkande i form av Depolan ®, Dolcontin ® 2 ggr per dygn (ersättes med samma dygnsdos!)
 • snabbverkande Morfin ® ges som vidbehovsdosering (1/6 av dygnsdosen)
 • om dygnsdosen behöver höjas, höj med en tredjedel av dygnsdosen. Höj även vbdosen!
 • morfin har ingen maxdos
 • injektion Morfin 10 mg/ml motsvarar ca 20-30 mg Morfin po, dvs sänk dosen; snabbare verkan
 • dosökning göres utifrån förbrukad vbdos
 • dosreduktion efter långtidsbehandling: ca 10% av dygnsdosen var 3:e dygn

Andrahandsmedel vid biverkningar av morfin eller vid behov av annan administrering:

 • T. Ketogan Novum ®
 • K. Ketodur ® (slowrelease)
 • T. Oxycontin ® - rel snabb effekt
 • K. Oxynorm ®
 • Inj. Hyrdomorfonhydroklorid ®
 • K. Opidol ® (snabbverkande)
 • Durogesic depotplåster bytes var 3:e dygn, får inte delas!
 • Oxycontin och Oxynorm har bättre biotillgänglighet och saknar aktiva metaboliter

Laxantia

Motilitetsstimulerande
 • Gutt Cilaxoral ® /Laxoberaldroppar
Osmotiskt aktiva medel
 • M. Laktulos ® - räcker ej ensamt!

Antiemetika

 • T. Marziné ®
 • T. Primperan ®; motilitetsstimulerande ⇒ relativ KI vid ileus/subileus
 • T./inj Haldol ®

Svaga opioider som tex dextropropoxifen och tramadol skall inte kombineras. NSAID och paracetamol kan kombineras med såväl svaga som starka opioider.

Biverkningar opioider

 • dåsighet, trötthet (övergående)
 • illamående (övergående)
 • yrsel (övergående)
 • andningsdepression
 • sedering
 • eufori/dysfori
 • förstoppning (inte övergående)
 • urinretention
 • gallvägsbesvär m.m.
 • muntorrhet vid maxdos svaga opioider

Behandling av neurogen smärta

1. Perifert verkande analgetika

Tricykliska antidepressiva
 • T. Tryptizol ® - förstahandsalternativ
Antiepileptika
 • T. Tegretol ®, K/T Neurontin ®

2. TENS

Depression vid cancer

 • envis medstämdhet som håller i sig mer än 4 veckor
 • ej distraherbar
 • sätt in antidepressivum
 • kan vara svårt att skilja från ledsamhet över sjukdomen
 • remiss till psykosocial enhet på onkologen
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | KontaktStartsida | Kontakt
 
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt