Startsidan 
Start

Vestibularisneurit

Akut förlust av vestibularisfunktion på ena sidan ⇒ tolkas som rotation åt den friska sidan ⇒ yrsel och nystagmus (mot den friska sidan). Drabbar män lika ofta som kvinnor, oftast medelålders. Teori om virusgenes, men ingenting säkert.

Symptom

 • akut insättande rotatorisk yrsel som oftast börjar på morgonen
 • illamående, kräkning
 • horisontell nystagmus, intensivast vid blickriktning i snabb fas
 • balanssvårighet i stående
 • inga andra neurologiska symptom, ingen hns, ingen tinnitus, inga andra ÖNH-symptom

Kliniska fynd

 • patologiskt impulstest
 • Frenzel förstärker nystagmus, liksom blickriktning riktad mot det friska örat (i snabb fas)
 • headshake accentuerar nystagmus
 • falltendens åt sjuk sida

Handläggning

 • remiss ÖNH
 • EKG, CT om neurologiska symptom

Inläggning

 • dag 1-2: omhändertagande, ev sjösjukemedel, vätska iv
 • dag 2-10: träna, undvik sedering
 • framöver: alltmer avancerade rörelser
 • Sjukskrivning 3 v 100%, 1 v 50%

Prognos

Ungefär hälften återfår funktionen. Kan leda till BPPV och fobisk postural yrsel.

 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt