Startsidan 
Start

DÖDSORSAKSUTREDNING

Bestämmelser finns i bla begravningslagen och begravningsförordningen.

1. Konstatera dödsfall

Lag om kriterier för bestämmande av människans död

 • död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort
 • skall göras av läkare (vetenskap och beprövad erfarenhet)
 • förväntat dödsfall hos egen patient läakren kan delegera till ssk att konstatera dödsfallet

Yttre undersökning

 • inriktas främst på om polisanmälan behöver göras
 • kroppens läge
 • hela hudytan (ta av eller lossa kläder)
 • ögonens bindehinnor
 • öron- och näsöppningarna
 • munhålan
 • explosiva implantat?

Anmärkning

 • yttre undersökning kan underlåtas om en läkare har undersökt den döde kort tid före dödsfallet och behovet av en rättsmed us därför kan uteslutas
 • yttre undersökning göres inte om rättsmedicinsk us behövs
 • anteckna i journalen när och på vilket sätt fastställandet skedde, om kroppen flyttats, hur den avlidne identifierats och vem som skall göra uppgifterna nedan om annan än en själv
 • identitetsband

2. Dödsbevis

 • folkbokföring
 • handling som krävs för begravning
 • läkaren som konstaterat dödsfall utfärdar dödsbeviset
 • får ej utfärdas till närstående
 • till Skattemyndigheten senast första vardagen; behåll kopia i journalen
 • läkaren tar ställning till polisanmälan enligt nedan:

3. Polisanmälan

 • Läkaren fattar beslut och antecknar i journalen. Kontakt med polisen: Tar de hand om kroppen? Underrättelse av närstående?
 • Dödsbeviset skickas utan dröjsmål till polisen, som beslutar om rättsmed us
 • Om ingen rättsmed us görs, skall läkaren utfärda intyget om dödsorsak.

Indikation

 • onaturliga dödsfall (självmord, mord, olyckor: skada, förgiftning, av ngn annan person)
 • anträffade oklara utan sjukdomsanamnes
 • plötslig spädbarnadöd
 • missbrukare som anträffas död (utan vittnen)
 • framskriden förruttnelse
 • misstanke om fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården (Lex Maria)
 • när den döde inte har kunnat identifieras

4. Dödsorsaksintyget

 • statistik
 • bouppteckningsändamål
 • läkaren som utfärdat dödsbeviset ansvarar för att det skrivs, men kan begära att läkaren som vårdat den avlidne för den sjukdom som ledde till dödsfallet skall utfärda intyget denne blir då skyldig att göra det.
 • sänds till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdades
 • läkaren som utfärdar detta kan ta initiativ till en klinisk obduktion
 • efter rättsmed us svarar Rättsmedicinalverket för att intyget utfärdas och sänds in

Läkare är skyldiga att vid ett dödsfall skyndsamt lämna en annan läkare de uppgifter som behövs för att kunna utfärda handlingarna ovan. Ring rättsmedicin vid oklarheter.

Dödfödd

Avlidit efter utgången av 28:e havandeskapsveckan; alt 35 cm kroppslängd om graviditetsvecka okänd. Födelseanmälan och dödsbevis sänds in samtidigt till Skattekontoret. Inget dödsbevis eller dödsorsak om fostret avlider före utgången av 28:e havandeskapsveckan.

Underrättelse av närstående

Verksamhetschefen ansvarar för att någon närstående omedelbart underrättas när en pat avlider (oberoende av platsen för dödsfallet eller tidigare kontakter med hälso- och sjukvården). Läkaren som fastställt att döden inträffat bör förvissa sig om att ngn lämplig person (behöver ej vara läkare) omedelbart underrättar närstående om läkaren inte själv gör det. När ngn närstående inte kan nås bör socialtjänsten eller polisen underrättas om detta.

Explosiva implantat

Dosor med batteri explosionsrisk. Hjärtstimulatorer (pacemaker), defibrillatorer, insulin- och infusionspumpar, nervstimulatorer. Skall framgå av dödsbeviset samt om implantatet har avlägsnats eller inte (får göras mot anhörigas vilja men dessa skall underrättas och ge skälig tid att yttra sig). Implantat skall avlägsnas vid obduktion. Läkaren skall underrätta skattekontoret så snart implantatet har avlägsnats. Journalföres!

Identifiering

Fastställande av identitet är polisens uppgift.

Komparativ identifiering (har trolig identitet)

Polisiära/kriminaltekniska metoder

 • ID-handlingar/konfrontation
 • fingeravtryck (enäggstvillingar har olika)

Genetiska metoder

 • DNA-profil (enäggstvillingar har samma)

Rättsmedicinska metoder

 • tandegenheter
 • skelett (rtg)
 • tatueringar
 • ärr
 • födelsemärken
 • missbildningar
 • piercing
 • m.m.

Rekonstruktiv identifiering (identitet okänd)

 • kön (inspektion, skelett)
 • ålder (bl.a. tänder)
 • kroppslängd
 • nationalitet (tänder)
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt