Startsidan 
Start

Nästäppa

Kan bero på ökad blodfyllnad i de venösa sinusoiderna, blodkärlsdilatation, eller ökad mängd vätska intra- eller intercellulärt. Anamnes: Andra sjukdomssymptom, tidigare sjukdomar, bostadsförhållanden, arbetsmiljö, ålder, ensidig eller bilateral, hur länge? nässpray? Kvarstående nästäppa efter genomgången öli talar för sinuit.

Orsaker hos barn

Vanliga
 • infektioner
 • allergi
 • förstorad adenoid
Ovanliga
 • främmande kropp
 • sned nässkiljevägg
 • septumhematom
Sällsynta
 • coanalatresi
 • tumörer
 • meningocele
 • juvenilt angiofibrom hos ungapojkar; blöder ⇒ ta ej px!

Orsaker hos vuxna

Vanligt
 • infektion
 • sned nässkiljevägg
 • förstorade näsmusslor
 • allergi
 • hyperreaktivitet
 • näspolyper
 • graviditet
 • läkemedel: centralt sympatikusstimulerande, kärldilaterande, psykofarmaka, nässpray
Ovanligt
 • septumhematom
 • septumabscess
 • septumperforation
 • sammanväxningar
 • tumörer
Sällsynt
 • atrofisk rinit
 • Wegeners granulomatos

Ensidig nästäppa

 • koanalatresi
 • septumdeviation
 • polyp
 • främmande kropp
 • tumör

Rinnande näsa

 • förekommer ofta tillsammans med nästäppa
 • bilaterala symptom talar för generellt engagemang ex infektion, allergi, vasomotoriskt
 • tunn, vattnig eller mukös?
 • blod?
 • läkemedel ex parasympatomimetika?

Ensidig sekretion

 • koanalatresi
 • främmande kropp
 • sinuit
 • tumör

Ensidig varig snuva

 • barn: främmande kropp
 • medelåldern: tandrotsinfektion, sinuit
 • äldre: tumör

Luktrubbning

 • anosmi = ingen lukt
 • hyposmi = nedsatt luktförmåga
 • kakosmi = dålig lukt i näsan
 • vid inflammation, näspolyper, åldrande, allergisk och icke-allergisk rinit, missbildningar

Handläggning

 • anamnes, klinisk us, lukttest (kvalitativt och kvantitativt)
 • ammoniak används för att stimulera trigeminus; normalt känner man en stickande känsla i näsan av detta ämne även vid ansomi
 • provbehandling med steroider (spray, tabletter)
 • dålig prognos om ej lukt efter ett år

Nästorrhet

 • torr vinterluft, luftkonditionering, läkemedel som ger muntorrhet, avgasrik och smutsig luft, klimakteriet
 • ger klåda och irritation i näsan, intorkat slem, krustor och även nästäppa
 • fysiologisk koksaltsköljning, Nozaline sköljvätska och mjukgörande näsolja (viktigt)
 • tar flera månader

Koanalpolyp

 • kan täppa till tubarostiet och ge hörselnedsättning med ledningshinder
 • epifaryngoskopi

Alarinsufficiens

 • inåtfallande näsvinge
 • skelettobstruktion
 • kan ge besvärande nästäppa
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt