Startsidan 
Start

Mononukleos, körtelfeber

 • EBV som infekterar B-lymfocyter och ansamlas i lgl
 • klinisk infektion vanligast mellan 15-25 år, yngre blir inte så sjuka, ofta endemiskt
 • inkub 6-8 v
 • ofta pat som fått PcV men efter 3 dgr fortfarande har hög feber och halssmärtor
 • ibland sekundärinfektion med GAS

Symptom

 • allmänpåverkan, trötthet
 • halsont
 • feber, ofta svängande
 • grötigt tal
 • illaluktande andedräkt
 • ev trismus
 • ev andningssvårigheter
 • kan också ge meningoencefalit, hepatit, hemolytisk anemi, myokardit/perikardit, pneumonit, Guillan-Barré och facialispares

Fynd

 • rodnat svalg
 • förstorade tonsiller, ofta belagda med proppar
 • förstorade lgl i käkvinklar, längs sternocleidomastoideus och ibland i axiller
 • mjält- och leverförstoring
 • morbilliformt exantem, ssk om pat tagit ampicillinpreparat (ej allergi)

Utredning

 • diff: relativ lymfocytos, atypiska lymfocyter och McKinley-celler
 • hos 80% finns heterofila ak (ak riktade mot erytrocyter hos andra arter) efter 5 dgr, påvisas med Monospot (sensitivitet 70 %, kvarstår under ngn månad), ej bra på små barn
 • förhöjda levertransferaser ganska vanligt, normaliseras inom 3-4 v
EBV-serologi
 • IgM (VCA, viral capsid antigen) kommer efter de heterofila ak, kvarstår i månader, bra!
 • IgG (VCA) kommer tidigast efter 2 mån, kvarstår hela livet
 • EBNA uttrycks latent i infekterade celler och kan detekteras tidigast 8 v efter symptomdebut, kvarstår hela livet
 • pos IgG i frånvaro av EBNA indikerar aktuell infektion
 • EBV kan aktivera polyklonalt IgM och kan därför störa andra serologiska analyser tex CMV

Behandling

 • symptomatiskt, analgetika, antipyretika, tex ASA krossat i grädde eller glass
 • ev steroider om påverkad andning, trcpeni
 • enstaka behöver sjukhusvård pga andningshinder och nutritionsproblem (vätska, elektrolyter)
 • tonsillektomi om andningshinder pga tonsillhyperplasi
 • info: ofta långdraget förlopp (veckor), trötthet, försiktighet vid fysisk aktivitet (mjältruptur) tills levervärdena går ner
 • ingen uppföljning (vissa följer levervärdena)
 • trcpeni, mjältruptur (risken störst 2-3:e veckan), autoimmun hemolytisk anemi och lymfom är sällsynta komplikationer
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2010-01-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt