Startsidan 
Start

Motorikrubbningar

 • achalasi och motorikrubbning i samband med hiatushernia är de vanligaste primära motorikstörningarna
 • sekundära störningar kan ses vid stroke, pseudobulbär paralys, ALS, MS och Parkinson
 • patienterna har dysfagi och svårt att få ned tuggan i svalget eller genom övre sfinktern
 • risk för regurgitation, aspiration och lungkomplikationer
 • kräver logoped- och dietisthjälp, ev PEG om avmagring
 • även kollagenoser såsom sklerodermi, polymyosit, dermatomyosit och SLE kan påverka esofagusperistaltiken med dysfagi som följd
 • karbakolintest kan göras för att utesluta achalasi vid tex sklerodermi
 • behandla eventuell reflux
 • diabetes mellitus kan ge en progressiv neuropati med dysfagi

Achalasi

 • debuterar vanligen i 15-30-årsåldern men kan förekomma från skolåldern och uppåt
 • drabbar båda könen lika ofta
 • misstolkas lätt som anorexi eller bulimi
 • propulsiv peristaltik saknas i hela matstrupen och nedre sfinktern vidgas ofullständigt när föda passerar
 • så småningom vidgas matstrupen och väggen degenererar
 • föda retineras i den vidgade matstrupen

Symptom

 • intermittent esofagal dysfagi
 • avmagring
 • svåra krampliknande smärtor retrosternalt – OBS! kan hävas med nitroglycerin!
 • aspiration och lungkomplikationer

Diagnos

 • anamnes, rtg, endoskopi och tryckmätning
 • injektion av karbakolinklorid kan provocera fram den retrosternala värken
 • diffa mot cardiacancer hos äldre

Behandling

 • ballongdilatation av nedre sfinktern eller lång myotomi av distala esofagusmuskulaturen, ofta i kombination med fundoplikatio för att undvika reflux
 • symptomlindring hos 80%
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt