Startsidan 
Start

Thyroideacancer

Malignitetsmisstanke

 • hård, solitär, kall
 • fixerad till omgivningen
 • hårda, förstorade lymfkörtlar
 • recurrenspares i frånvaro av tidigare halskirurgi
 • ålder, hereditet, strålningsexposition

Cancertyper

Papillär
 • 70%
 • tidigare strålbehandling!
 • växer mkt långsamt, god prognos även vid metastaser (till lgl)
 • följ TG (thyreoglobulin)
Follikulär
 • nästan lika god prognos som ovan
 • tidigt blodburna metastaser till ffa skelett och lungor
 • kan ej skiljas från follikulärt adenom enbart med cytologi ⇒ op krävs
 • helkroppsscintigrafi avslöjar metastaser (jodupptagande)
Anaplastisk
 • 5-10%
 • snabbt progredierande och aggressiv, usel prognos
 • äldre pat
 • snabb tillväxt, stenhård thyroidea
 • kan dö av kvävning
Medullär
 • utgår från C-cellerna
 • calcitoninproducerande (mät efter pentagastrininjektion)
 • 30 % hereditär, ev med MEN II
 • 80% lglmetastaser vid diagnos
 • hälften har somatostatinreceptorer och kan visualiseras med octreotidscint
Metastaser
 • från bröst- eller njurcancer

Op-indikationer

 • follikulära adenom skall opereras bort! (hemithyreoidektomi för diagnos, om ca ⇒ total thyreoidektomi)
 • positiv cytologi eller kall knuta (total thyreoidektomi)

Operation

 • preoperativt: Ca, joniserat Ca, albumin, PTH, stämbandskontroll
 • lymfkörtelytrymning vid papillär och medullär
 • anaplastisk behandlas ev med strålning + cytostatika både pre- och postoperativt

Komplikationer thyroideakirurgi (halskirurgi)

Hypothyreos
Hypokalcemi
 • ofta övergående
 • mät S-Ca dag 1
 • OBS! Stickningar i fingrar och kring munnen kan bli till kramper och senare hjärtproblematik
 • ge kalktabletter tills stickningarna avtar
 • Ca-Sandoz ® iv om pat mår illa och kräks
Stämbandspares/recurrenspåverkan
 • övergående eller permanent
 • n. laryngeus recurrens ⇒ heshet
 • n. laryngeus superior ⇒ röstsvaghet
 • bilateral recurrenspares ⇒ svårt att andas
Blödning/ halshematom
 • ⇒ tryck på trachea ⇒ andningspåverkan
 • öppna (klipp upp) eller ny op
 • toxisk kris (numera sällsynt pga förbehandling)

Uppföljning

 • åb 1 mån senare för stämbandskontroll, TSH för strumapatient samt S-Ca för HPT
 • TG hos papillär och follikulär – stigande värden indikerar recidiv
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt