Startsidan 
Start

FRÄMMANDE KROPP

Näsa

 • ensidig, varig och illaluktande snuva eller ensidig nästäppa
 • oftast små barn eller förståndshandikappade
 • rensugning, avsvällning med näsdroppar samt rhinoskopi/nasoskopi
 • tång eller helst hake
 • stötta patientens huvud
 • ibland är sövning nödvändig

Öra

 • små barn stoppar ofta saker i ytterörat
 • använd tång
 • om svåravlägsnat är det bättre att söva barnet och plocka ut föremålet mha öronmikroskop

Svetsloppa

 • ett mycket varmt slaggfragment som far in i mellanörat vid svetsning
 • termisk brännskada på trumhinnan som kan öka i storlek under loppet av några dagar
 • om svetsloppan ligger kvar kan mellanörat infekteras och en flytning komma ur örat
 • öronmikroskopi
 • avlägsna svetsloppan om möjligt
 • rtg vb för att lokalisera
 • ev kirurgi om den inte fås ut på annat sätt
 • ger ofta kroniskt rinnande öra

Svalg

 • fiskben fastnar gärna i tonsillen/tungbasen
 • pat känner att ngt sticker
 • tång

Larynx och trachea

 • den främmande kroppen kan vara ett luftvägshinder men också utlösa laryngospasm som i regel släpper med medvetslösheten
 • larynxingången rikligt vagalt innerverad ⇒ arytmi, asystoli
 • barn vändes upp och ned, thorax komprimeras
 • manuell upplockning av främmande kropp
 • Heimlichs manöver
 • mun-mot-munventilation eller koniotomi om andningsstopp

Bronk

 • främmande kroppar som passerar larynx hamnar vanligen i höger huvudbronk
 • CAVE: Jordnötter ⇒ risk för kemisk pneumonit

Symptom

 • initialt kraftig hostretning, ev övergående laryngospasm och cyanos
 • efter detta kan pat vara rel. symptomfri

Diagnos

 • anamnes
 • andningsbiljud, ev förlängt exspirium, ev nedsatt andningljud över ena lungfältet
 • rtg pulm med genomlysning: synligt föremål/främmande kropp, atelektas, emfysem, mediastinal pendling (överskjutning av mediastinum)?

Handläggning

 • barn utanför sjukhus kan vändas upp och ner varvid man känner i svalget med fingrarna samt testa Heimlichs manöver (om andningsbesvär/obstruktion)
 • koniotomi i sista hand
 • neg us men positiv anamnes ⇒ observation! extraktion med rakt bronkoskop i narkos

Esofagus

 • vanligast i medelåldern
 • köttbitar eller annan fast mat
 • barn och debila sväljer ofta fasta föremål, alla kan svälja fiskben
 • ökad risk om nedsatt motorik eller protesbärare

Symptom

 • stoppkänsla i samband med födointag
 • smärta vid sväljning
 • vid totalstopp går det inte ens att svälja saliv
 • en större bolus kan ge bröstsmärtor
 • i övre esofagusmunnen: patienten nivåbestämmer läget till krikoidringshöjd
 • om patienten däremot pekar på jugulumhöjd kan den främmande kroppen sitta var som helst i esofagus

Diagnos & handläggning

 • typisk anamnes samt rtg
 • akut remiss ÖNH-läkare!
 • kontrastrtg (vattenlöslig om misstänkt perforation)
 • skopera vid positiv anamnes på vasst föremål, även om rtg är blank
 • ev exspektans om ej vasst föremål
 • full narkos, rakt instrument
 • anamnes på fisk/kycklingben är extra akut pga perforationsrisk!
 • vichyvatten

Många främmande kroppar avgår spontant i samband med kontrastrtg eller under narkos vid skopin. Viktigt att avlägsna föremålet så snart som möjligt, ssk vid fiskben, då perforationsrisken är stor. Uteslut malignitet!

Barn som sväljer mynt

 • esofagusrtg
 • om myntet ligger ovan cardia: exspektans ett dygn (äta som vanligt) sedan sövning och extraktion
 

  

Välkommen
-Startsida
-Tack till
-Kontakt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt