Startsidan 
Start

REUMATOID ARTRIT

Manifestationer

 • symmetrisk artrit, ofta i armbåge, handled, MCP, PIP, knä, fotled och MTP
 • subkutana reumatiska noduli
 • ev positiv anti-CCP, RF
 • ev röntgenologiska förändringar (usurer; syns först i tårna)
 • synovit (inflammation i synovialhinnan) med risk för destruktion av brosk och skelett, men även senor och muskulatur
 • om besvär från nacken eller domningar i fötterna och positiv Babinski ⇒ rtg av halsrygg!
 • i fötterna är det oftast MTP- och talonavicularlederna som drabbas

Behandlingsalternativ

Kirurgi
 • i smärtlindrande, förebyggande och rekonstruktionssyfte
 • smärtfrihet är viktigare än rörlighet
Synovektomier
 • vanligast i knä, armbåge och i handens MP- och PIP-leder
 • ger smärtlindring och kan ev bromsa sjukdomsförloppet
Tenosynovektomier
 • i förebyggande syfte för att undvika senruptur vid tenosynoviter
Proteser
 • i höft, knä, axel, armbåge, hand- och fingerleder
 • bäst resultat i knäleden
Artrodes
 • steloperation
 • i handled, fotled m.m. som sista utväg då leden är destruerad
 • vid artrit i armbåge kan synovektomi eller protes användas; alt. excision av caput radii
 • vid artrit i MCP-led ledprotes eller artrodes
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt