Startsidan 
Start

Sjukdomar i handen

Inflammation i senor

 • tendinit = seninflammation
 • tendovaginit = senskidesinflammation
 • tenosynovit = sena och senskida

Purulent tendovaginit

 • senskideinfektion, ofta efter stickskada, inte sällsynt vid kattbett
 • V-flegmone om tumme och lillfinger
 • svullet, flekterat finger
 • ömhet längs flexorskidan och smärta vid passiv sträckning
 • feber

Behandling

 • inläggning
 • kräver snabb op! klyvning av senskidan (lateral incision) samt öppning i handflatan, spolning
 • lämna öppet
 • antibiotika iv
 • immobilisering på volar skena, högläge
 • viktigt med rörelseträning när inflammationen har gått ner
 • dålig prognos vid bett, diabetes, sen åtgärd

Tendovaginitis stenosans

 • tendinitis nodosa, "triggerfinger"
 • ett finger som fastnar i böjläge och sedan rätas ut med en knäppning
 • svullnad i böjsenan i höjd med MCP-leden
 • smärta över DIP
 • reumatiker (intratendinösa reumatiska noduli), diabetiker
 • oftast tumme eller ulnara fingrar
 • om lokal inflammation⇒ NSAID eller kortisoninjektion
 • ev senskideklyvning hos icke-reumatiker
 • avlägsna reumatiska förändringar

Mb de Quervain

 • stenoserande tenosynovit i 1:a dorsala senskidefacket (m. abduktor pollicis longus + m. extensor pollicis brevis)
 • oftast medelålders kvinnor
 • packningsarbete (charkuteri, slakteri, tillverkningsindustrin) ger 36 ggr ökad risk
 • ömhet över processus styloideus radii (proximalt om fossa tabatière)
 • Finkelsteins test positivt: smärta vid ulnardeviation av handleden då handen är knuten och tummen flekterad
 • NSAID, skena, lokal steroidinjektion (anv ej adrenalin vid bedövning)⇒ tillfälligt besvärsfri
 • annars kirurgisk klyvning av senskidefacket

Ganglion

 • yngre kvinnor
 • bråcksäck från tenosynovian, fylld med ledvätska
 • vanligen radialt i handleden på dorsal- eller volarsidan över TMT-leden
 • även på fotryggen, ger då tryckbesvär
 • typisk lokalisation stödjer diagnos
 • varierar i storlek (karakteristiskt), 1-2 cm, ibland smärtor
 • exspektans, försvinner ofta spontant
 • sällan op om påtagliga besvär
 • recidiv vanligt
 • kan punkteras + kortisoninjektion + immobilisering i 8-10 dgr

Dupuytrens kontraktur

 • sträckdefekt
 • medelålders och äldre män, hereditärt
 • lokal förändring av palmaraponeurosen ⇒ proliferation och bindvävsbildning
 • först små knutor, därefter skrumpnar den fibrösa vävnaden och förkortas så att fingrarna böjs
 • ffa lill- och ringfinger, men alla fingrar kan drabbas
 • oftast i MCP-led men är allvarligare i PIP-led
 • aldrig smärtsamt
 • partiell aponeurosektomi, endast uttalade förändringar bör opereras (> ca 3 cm sträckdefekt med funktionsinskränkning (table-top test))
 • tidigare op om PIP-led (brukar dock inte kunna räta ut PIP efter op)
 • efterbehandlingen kräver motiverad patient
 • ofta recidiv trots op

Droppfinger

 • "mallet-finger"
 • ruptur av sträcksenan vid fästet på distala falangen ger sträckdefekt
 • vanligt, kan uppstå efter ringa trauma
 • om våldet är kraftigare kan ett fragment slitas loss (avulsionsfraktur)
 • operation om fragmentet är större än en tredjedel av ledytan, eller vid subluxation och kraftig felställning
 • annars konservativ behandling, DIP spjälas i rätt läge med en dorsal gipsskena så länge fingret är ömt, vanligen 6-10 veckor; därefter nattskena ytterligare några veckor
 • på grund av skrumpning brukar sträckdefekten försvinna med tiden

Finger-hand-skuldersyndrom, sympatisk reflexdystrofi

 • kroniskt smärttillstånd med svullnad, rörelseinskränkning och vasomotoriska rubbningar
 • efter frakturer, brännskador eller andra trauman, tex distal radiusfraktur
 • vanligast i händer och fötter
 • debuterar efter några veckor med brännande, skärande smärta
 • därefter svullnad och rörelseinskränkning
 • ev ökad svettning
 • smärtan tilltar successivt, även vid emotionella stimuli
 • bindvävsinväxt i ödem; svullnaden organiseras efter några månader och huden börjar atrofiera
 • blekhet och minskad svettsekretion
 • efter nio månader kan värken ha minskat, men rörelsesmärtan kvarstår oftast
 • viktigt med smärtbehandling, ödemprofylax och aktiva rörelser i tidigt skede för att förhindra sympaticusblockad kan lindra

Lunatummalaci

 • mb Kienböck
 • spontant uppkommande avaskulär nekros i os lunatum, ssk hos yngre män med upprepade trauman
 • ev ulna minus
 • söker för värk i handleden
 • flektionsinkränkning, rörelsesmärtor, ömhet och svullnad
 • rtg är diagnostiskt och visar sklerotiskt, platt os lunatum
 • specialistfall, immobilisering med analgetika och ortos, ibland artrodes

Peritendinitis crepitans

 • fibrinutfällning i senskidorna, ofta efter monotona rörelser i handleden
 • ömmande, smärtsam svullnad av underarmen
 • vid flexion eller extension i handleden känns "snöbollsliknande knitter"
 • heparin

Stenertumme

 • skada på ulnara kollateralligamentet i tummens grundled uppstår vid abduktionsvåld, t ex skidåkning, varvid tummen fastnar i staven
 • ledbandet lossnar från distala fästet och viks proximalt och adduktoraponeurosen lägger sig emellan och omöjliggör läkning

Diagnos

 • anamnes
 • tummen är öm och svullen över MP
 • stabilitetstest MCP-leden: fixera MC 1 genom att hålla fast det, radialdeviera tummen med grundfalangen både extenderad och flekterad (ev lokalbedövning)
 • syns endast på rtg om avulsionsfraktur

Behandling

 • operation är nödvändig inom 2-3 v
 • därefter gips i 5 veckor
 • obehandlad skadaleder till en instabil tumme, som viker sig vid pinchgrepp, s.k. "Stenertumme" som kan behöva stelopereras
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt