Startsidan 
Start

SKELETTUMÖRER

 • cancermetastaser vanligast
 • indikationer för kirurgisk behandling: smärta, progredierande neurologi, instabilitet, fraktur
 • remittera innan biopsi!

Tumör i kota

 • primära tumörer i ryggen är ovanliga, frånsett myelom
 • även malignt lymfom och skelettsarkom förekommer
 • ryggen är den vanligaste lokalen för skelettmetastaser; hematogen spridning vanligast men direkt överväxt förekommer vid t ex Pancoasttumörer
 • metstaser kan orsaka frakturer, nervöverväxt eller ökat tryck

Symptom

 • debutsymptomet är oftast progressiv, ej ansträngningskorrelerad smärta, som accentueras nattetid
 • neurologiska bortfall: (svaghet, känselbortfall och inkontinens) förekommer oftast i bröstryggen och debuterar vanligen akut

Handläggning

 • MR eller scintigrafi
 • viktigt med KAD vid neurologiska bortfall
 • smärtlindring
 • steroider i högdos vid akut medullakompression
 • kirurgi (laminektomi) inom 6 h vid medullakompression
 • strålbehandling, kemoterapi, samarium, strontium

Skelettsarkom

Ovanlig tumör, uppträder ffa hos barn och ungdomar. Ca 75 nya fall per år. Metastaserar i första hand till lungorna. Tumörsmärtor ofta beroende av aktivitet och har ett långsamt med progredierande förlopp. Initialt ofta bra effekt med analgetika. Vid ihållande värk i en extremitet hos ett barn, ssk med samtidig resistens ⇒ rtg!

Tre typer:

Osteosarkom

 • vanligast (½), benbildande
 • 30 nya fall/år i Sverige
 • debuterar vanligen före 25 års ålder, vanligare hos män
 • senare endast i samband med Pagets sjd
 • oftast kring knäleden i rörbensmetafyserna, men även i proximala humerus
 • tilltagande värk (även nattetid), svullnad eller palpabel tumör
 • hastigt insjuknande
 • MR, rtg pulm, CT buk och thorax
 • därefter biopsi av specialist
 • med radikal, extremitetsbevarande kirurgi och pre- och postoperativ cytostatika (Mtx, Cisplatinum, Doxorubicin och ev Ifosfamide) överlever närmare 70%

Chondrosarkom

 • debuterar i vuxen ålder
 • vanligast runt höftled och bäcken
 • växer långsamt
 • operation, ev strålning (inte så känslig)

Ewingsarkom

 • vanligtvis tonåriga män
 • 90 % har translokationen t(11;22)
 • mitt på femur eller i kotor, bäcken eller revben
 • utgår från märghålan
 • ibland spiculaebildning och periostal reaktion i form av "lökskalsbildningar"
 • värk, svullnad, ev feber och påverkat AT
 • kan ge SR-stegring
 • rtg och FNP
 • i övrigt utredning som osteosarkom
 • dålig prognos (50%), men behandlas kirurgiskt samt med cytostatika före och efter op; ev strålning
 • högriskpatienter får högdos cytostatika samt autologt stamcellsstöd

Multipelt myelom

 • vanligaste maligna tumören i ben
 • cytostatika
 • strålning vid symptom

Skelettmetastaser

 • mycket vanligare än primära skelettumörer
 • ffa ca mammae, prostata, njure, lunga, thyroidea, malignt lymfom, myelom
 • vanligast i kotor och revben, kranium, femur och bäcken
 • minst 10% får patologisk fraktur ⇒ biopsi om okänd primärtumör
 • scintigrafi Obs! Myelom och lymfom behöver inte ha ökat upptag
 • palliativ behandling med strålning
 • op om etablerad eller hotande fraktur
 • OBS! Medullakompression!
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt