Startsidan 
Start

Spondylit

Etiologi

 • infektion i kotan (oftast kotkroppen men många gånger även diskit i angränsande disk)
 • hos barn förekommer även isolerad diskit (blodförsörjd disk)
 • oftast hematogen spridning (först till främre delen av kotkroppen) men även postoperativt, posttraumatiskt
 • vanligast lumbalt, därefter thorakalt, cervikalt är minst vanligt
 • vanligen S. aureus, men även g- tarmbakt, tbc, KNS, streptokocker, pneumokocker, brucellos, svamp
 • Haemophilus hos barn
 • predisponerande är diabetes, KAD, uvi, iv missbrukare, ryggoperation, alkoholsim, malignitet, immunosuppression med steroider, endokardit, andra infektioner, trauma
 • prognosen bättre vid tidig behandling

Symptom

 • fokal konstant ryggvärk
 • svåra rörelsesmärtor och vilovärk som tilltar under 1-2 v, muskelspasm
 • perkussionsömhet
 • hälften har feber och rotsmärta
 • 3-4 % har neurologiska bortfallssymptom

Diagnostik

 • SR och CRP förhöjda, anv för att följa förloppet
 • krea inför ab
 • alltid blododling! (pos hos 50%)
 • helst även urinodling, punktionsodling från kota, ev sårodling
 • scint kan vara positiv efter ett par dygn, MR ofta ännu tidigare (syns inte på slätrtg förrän efter 4-6 v)
 • akut MR om neurologiska symptom
 • CT-ledd punktion med odling, cytologi (finnålspunktion), tb, svamp för att skärpa diagnostiken, bättre än blododling
CT-fynd vid spondylit
 • först påverkan på den främre subkondrala delen av kotkroppen intill disken ⇒ perforation ⇒ nästa kotkropps ändplatta
 • disksänkning efter några veckor samt fortsatt destruktion av kotkroppar

Behandling

 • om septisk patient ges antibiotika direkt efter blododling, annars avvakta tills punktionen är gjord
 • empirisk behandling cefuroxim 1,5 g x3
 • vid neurologiska bortfall akut kontakt med ryggortoped eller neurokirurg, steroidbehandling är tveksamt
 • byte vid odlingssvar:
 • S. aureus: kloxacillin 2 g x 3 iv följt av flukloxacillin 1,5 g x 3 po, ev med tillägg av fucidin 500 mg x 3 po
 • streptokocker: bensylpc 3 x 3 iv följt av PcV 2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 eller klindamycin 300 mg x 3 po
 • enterobacteriaceae: cefuroxim 1,5 g x 3 eller cefotaxim 1 g x 3 följt av ciprofloxacin 750 mg x 2 po eller trimsulfa 2 x 2 po
 • intravenös behandling tills klinisk förbättring och förbättrade infektionsparametrar, ca 1-4 v
 • total behandlingstid 3 månader, helst 3-4 v efter normaliserat CRP
 • plant sängläge tills ryggvärk/smärta, eventuella neurologiska bortfall och inflammationsparametrar förbättras
 • successiv mobilisering med korsett
 • poliklinisk uppföljning med slätröntgen, undvik MR då förändringar kvarstår även efter läkning!

Indikation för kirurgi

 • neurologisk påverkan
 • svår invalidiserande smärta
 • ingen nedåtgång i infektionsparametrar
 • skelettmässig destruktion med risk för instabilitet
Kirurgiska ingrepp
 • dekompressiv kirurgi
 • bakre instrumentell stabilisering
 • ev främre rekonstruktion om uttalade skelettdestruktioner eller felställningar

Komplikationer till spondylit

Spinal epiduralabscess
 • oftast ventralt i spinalkanalen (från kotkroppens bakre del)
 • om lumbal epiduralabscess utan eller med lindrig neurologisk påverkan konservativ behandling och täta kontroller av neurologiskt status
 • starkare op-indikation om cervikalt eller thorakalt belägen abscess
 • akut dekompression med dränage vid uttalad neurologisk påverkan eller progredierande bortfallssymptom, steroider numera omtvistat

Tuberkulös spondylit, Pott´s disease

 • puckelryggighet
 • föregås av annan tuberkulös infektion, t ex från lungtuberkulos, som slår sig ned framtill i kotan, ssk bröstryggraden, kan förtränga vertebralkanalen och ge neurologiska symptom
 • diskarna ej involverade initialt
 • först intermittent sedan konstant ryggvärk
 • ev kalla abscesser i ljumske, på låret osv
 • tänk på tbc vid atypiskt förlopp, lång anamnes
 • anamnes, PPD, urinodl, lungrtg, punktat (PCR, direktmikroskopi, odling), ev PAD om grov biopsi
 • MR ofta typisk: flera, ofta ej intilliggande kotor engagerade, bevarade diskar samt utbredda abscessystem (ssk psoasabscess)
 • beh med tuberkulostatika
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt