Startsidan 
Start

HAND- och nervskador

Handskada

 • djup avgör behandling
 • böjsena ⇒ specialist i handkirurgi
 • enkel sträcksenskada ⇒ närmaste ortopedklinik
 • flera sträcksenskador + utbredda hudskador ⇒ specialist
 • perifer nervskada ⇒ akut till specialist
 • kontrollera alltid nervfunktion vid suicidförsök!

Prioritetsordning vid handtrauma

1. Cirkulation

 • färg, temp, kapillär återfyllnad, avsaknad av blödning från sårkanter, nedsatt hudturgor
 • förvara replantat i tätt kärl eller plastpåse som nedsänkes i isvatten
 • ju mer proximal amputation, desto mer bråttom att återställa cirkulationen

2. Hudtäckning

3. Reponera och stabilisera frakturer

 • rotationsfelställning (klinik!) o/e ledyteinkongruens (>1mm) accepteras inte
 • fingrar får max immobiliseras i 3 v; alltid i funktionsställning
 • tummen klarar 5 v immobilisering

4. Senskador

 • tonus, passiva rörelser vid tryck mot muskulaturen, distalstatus, kraft mot belastning
 • flexorsenskador skall till handkirurg!
 • suturerade flexorsenor får dorsal gips/ortos och exstensorsenor skyddas med volar dito

4. Nervskador

 • smärtkänsel, distal motorik, svettfunktion
 • muskelatrofier och sekundära felställningar kan noteras efter ngn månad
 • en nerv växer ca 1 mm per dag.

Test om nerv- eller senskada föreligger

 • både FDP och FDS flekterar i DIP
FDP
 • ingen tonus i fingret
 • fingerkrok (flektera mot motstånd i yttersta leden)
FDS
 • frikoppla profundus gnm att låsa de andra fingrarna i utsträckt läge

Antibiotika?

 • handskador med strukturella skador, ex senor, ben skall ha profylaktisk ab
 • avvakta m ab vid smärre handskador, be pat söka om ökad smärta

Handträning

 • från dag noll
 • ödemprofylax!
 • sträck båda armar rakt upp över huvudet ca 100 ggr /dag
 • aktiv träning med stabiliserad handled, aldrig passiva böjningar
 • aldrig hålla handen i varmt vatten
 • aldrig mitella

Nervus ulnarispåverkan

 • kompression av n. ulnaris förekommer vid armbågen (sulcus n. ulnaris) och vid handleden (Guyons kanal)
 • trauma, RA, ganglion

Funktion

 • C8
 • handens motorik: interosséer, m lumbricales III-IV, hypothenar
 • känseln på lillfingret och halva långfingret

Symptom

Handledsnivå (Guyons kanal)
 • smärta och domningar volart i de ulnara fingrarna, testa känsel volart vid lillfingrets bas, i bland dock endast motoriskt bortfall
 • obs! intakt handryggsensibilitet
 • utslagning av de flesta av handens små muskler (intrinsic-muskulaturen) ⇒ klohand med hyperextension i MCP, flexion i PIP och DIP
 • svag fingerspretning
 • tummens adduktion svag (testa med papper)
 • atrofi av interosséerna (syns bäst i tumvecket)
 • beh med ortos nattetid eller operation
Armbågsnivå
 • tex vid armbågsluxation (kubitaltunnelsyndrom)
 • distinkt, välavgränsad domning/känselstörning på handrygg (dorsalt i de 1 ½ ulnara fingrarna) och svaghet lillfinger
 • även ömhet vid armbågen
 • pat kan ej flektera i ytterlederna i ring- och lillfingret ⇒ kloställning uppstår vanligen inte

Nervus medianuspåverkan

Funktion

 • C7
 • innerverar de 3 ½ radiala fingrarna (hela volarsidan samt fingertopparna dorsalt)
 • viktig för handens sensorik
 • handledsflektorer, flektorer för finger I-III, m abductor pollicis brevis
 • vanlig skada vid suicidförsök

Test

 • testa styrkan i handledsflexion och flexion av tummens IP-led (palmarabduktion)
 • ofta thenaratrofi
 • totalt pares ger upphov till aphand

Låg medianuspares (handledsnivå)

 • upphävd oppositionsförmåga
 • känselbortfall volart i de tre ½ radiala fingrarna
 • testa känsel volart på pekfingret

Hög pares (pronatorsyndrom)

 • kompression vid armbågen vid repetitivt arbete
 • smärta medialt i armbågen (misstas ibland för medial epikondylit), vilovärk och försvagad opposition
 • inga sensoriska bortfall, ingen domning
 • försvagad pronation

Karpaltunnelsyndrom

 • kompression av n. medianus i karpaltunneln
 • medelålders och äldre kvinnor
 • synovit ödem, hematom, expansiva processer, spontant, trauma (män), distal radiusfraktur, RA, diabetes, graviditet, akromegali, hypothyreos
 • värk och domningar i tumme, pekfinger och långfinger, "vaknar av att handen sover"

Diagnos

 • Tinels tecken: perkussion volart ger parestesier i de radiala fingrarna
 • Phalens test: handen flekterad under ca 1 min
 • vid kronisk kompression kan abduktionssvaghet, nedsatt oppositionskraft och ev thenarmuskelatrofi förekomma
 • sensibilitetsnedsättning förekommer sällan

Behandling

 • NSAID vid inflammation, ev kortisoninjektion
 • volar nattskena
 • dekompression genom klyvning av karpalligamentet, sällan recidiv

Radialispares

 • C6
 • ofta i samband med humerusdiafysfrakturer
 • även tryckskada i överarmshöjd vid Saturday Night Palsy, har då god prognos, brukar bli bättre efter 3 månader
 • radialisskena

Symptom

 • pares av underarmens extensorer gör att handled och fingrar inte kan sträckas ⇒ dropphand (se bild)
 • supinationssvaghet vid rak armbåge
 • stor överlappning gör att känselbortfallet endast utgör ett triangelformat område vid tumvecket på handryggen
 • radialtunnelsyndrom utan pares vid hög skada
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt