Startsidan 
Start

Septisk artrit

Etiologi

 • 50-65 % S. aureus (ssk om RA, diabetes), även streptokocker, alfa-streptokocker, pneumokocker, gramnegativa tarmbakterier, KNS ffa vid ledproteser, Haemophilus hos barn
 • glöm inte Borrelia!
 • vid odlingsnegativ septiskt artrit, tänk på mycobakterier, svamp, borrelia, brucella, chlamydia, mycoplasma, gonokocker (ssk vid utlandssmitta)
 • oftast hematogen spridning i samband med bakteriemi, iatrogent, per continuitatem, från osteomyelit hos små barn
 • ffa de stora lederna (knä, höft, axel, fot), ger snabbt broskdestruktion
 • riskfaktorer är tidigare trauma, artros, RA (10 ggr ökad risk), diabetes, malignitet, njursvikt (ssk om dialys), iv missbruk, artroplastik

Symtom

 • akut insättande smärta, svullnad, palpationsömhet, rörelseinskränkning och värmeökning
 • rodnad saknas ofta
 • smärta vid aktiva och passiva rörelser
 • feber och påverkat AT

Diagnos

Ledpunktion
 • grumligt och visköst ledexsudat, ibland purulent
 • odling (neg i 20%)
 • direktmikroskopi
 • bakterier, kristaller, vita (>50x109/l, men diffar ej ut bakterier)
 • glukos (<50% jmf med blod)
 • förhöjt laktat
Lab
 • vita, CRP, SR, S-urat, krea, b-glukos
 • CRP och SR kraftigt förhöjda, vita ofta normala
Mikrobiologisk diagnostik
 • ledpunktat, blod (alltid), ev urin, ev sår
 • ev PCR på synovia
UL
 • kan tidigt påvisa vätska i höfter eller skuldror
 • med punktion
Rtg för utgångsläge

Antibiotika

Empiriskt val
 • ges genast (vänta ej på odlingssvar)
 • skall täcka in S. aureus
 • cefuroxim 1,5 g x 3 iv
 • klindamycin 600 mg x 3 iv om pc-allergi, ev i kombination med agl initialt för gramnegativ täckning
S. aureus
 • kloxacillin (Ekvacillin) 2 g x 3 iv
 • pc-allergi typ 1: klindamycin 600 mg x 3
 • pc-allergi, ej typ 1: cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3
 • flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 po, klindamycin 300 mg x 3 po vid pc-allergi
Streptokocker
 • bensyl-pc 3 g x 3 iv
 • PcV (Kåvepenin) 2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 po
 • klindamycin 300 mg x 3 po vid pc-allergi
Enterobacteriaceae
 • cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3 alt. cefotaxim (Claforan) 1 g x 3
 • trimsulfa 2 x 2 po eller ciprofloxacin 500 mg x 2 po
Pseudomonas
 • ceftazidim (Fortum) 2 g x 3 iv
 • ciprofloxacin 750 mg x 2
Anaerober
 • metronidazol 400 mg x 3 eller klindamycin 300 mg x 3 po
Behandlingslängd
 • parenteral ab ges tills feberfrihet och minskande CRP (ofta 5-7 dgr)
 • peroral uppföljning ges i totalt 4-6 v + normalt CRP och SR

Kirurgisk behandling

 • mekanisk renspolning av leden (artroskopiskt eller via kontinuerligt spoldropp) bör ske under de första 5-7 dagarna eller tills uppklarnad, minskande mängd ledvätska med minskat antal leukocyter
 • synovektomi (öppen eller artroskopisk) om akut dekompressionsbehov eller om daglig punktion/spolning och antibiotika ej gett förbättring inom första veckan

Övrig behandling

 • smärtlindring
 • total avlastning i akutskedet
 • tidig passiv mobilisering
 • partiell avlastning under hela antibiotikatiden
 • rtg efter 6 v, jmf m utgångsrtg
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt