Startsidan 
Start

Ledprotesinfektioner

Infektionsfrekvensen är 0,5 % vid höftplastik, 1 % vid knäplastik. Biofilm bildas kring implantatet ⇒ nedsatt känslighet för antibiotika (förhindrad penetration, inaktivering, bakterier i vilande stadium är mindre känsliga för ab, antifagocytär och antiopsoniserande effekt, betalaktamer fungerar sämre när bakterier är i stationär fas)

Riskfaktorer

 • reumatoid artrit
 • tidigare genomgången ledkirurgi
 • peroperativa sårkomplikationer (hematom, sårinfektion, sårnekros, suturabscesser)
 • diabetes
 • steroidbehandling
 • malnutrition
 • genomgången septisk artrit
 • psoriasis
 • övervikt
 • hög ålder

Definitioner

Tidig protesinfektion
 • < 3 mån postop
 • fulminant eller med sårläkningsproblem, sekretion
 • kvarstående belastningssmärta och vilovärk efter op
 • lokala infektionstecken
 • ev feber
Fördröjd protesinfektion
 • 3 månader - 2 år
 • lågvirulenta agens som inokuleras vid operation
 • tillkomst av smärta och värk som successivt tilltar som tecken på proteslossning
Sen protesinfektion
 • > 2 år
 • hematogen spridning
 • smygande eller akut debut

Etiologi

 • S. aureus och KNS dominerar
 • även streptokocker, anaerober (ssk Propionibacterium acnes)
 • gramnegativer är sällsynta

Fynd

 • oftast förhöjd SR, CRP
 • rtg är ospecifikt, kan visa lossning, osteit
 • ev fistulografi
 • MR och CT är sällan av värde pga artefakter
 • UL kan påvisa vätskeutgjutning i leden och förtjockad kapsel samt används vid punktion
 • vid ledpunktion (50 % har positiv odling) finns risk för falskt negativ odling då infektionen inte alltid påverkar leden, punktera ej gnm sjuk vvd!
 • peroperativa odlingar (≥ 5 st från olika lokaler) är mycket viktiga! ab bör helst seponeras > 2 v innan op
 • positiva odlingar med växt av samma agens i ≥ 3 av 5 vävnadsodlingar indikerar stor sannolikhet för infektion
 • 16SrRNA-PCR, svårt att avgöra relevans

Antibiotika

 • cellväggsab ej bra på biofilm
 • undvik att ge rifampicin ensamt, risk för resistensutveckling, kombinera med kinolon, fusidinsyra, klindamycin, trimsulfa
 • beakta interaktioner och leverpåverkan vid rifampicinbehandling!
S. aureus eller KNS vid tidig infektion
 • kloxacillin (ekvacillin) 2 g x 3 eller vancomycin 1 g x 2 (om MRSA, MRSE, pc-allergi)
 • i kombination med rifampicin 600-900 mg/dag i 2 veckor
 • därefter rifampicin och något av följande:
 • ciprofloxacin 750 mg x 2, fusidinsyra 500 mg x 3, klindamycin 300 mg x 3, trimsulfa 2 x 2
S. aureus eller KNS vid fördröjd eller sen infektion
 • rifampicin i kombination med cipro (ej vid MRSA), fusidin, klindamycin eller trimsulfa
Streptokocker
 • PcG 3 g x 3 följt av PcV 2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3
Anaerober
 • klindamycin 600 mg x 3 iv följt av klindamycin 300 mg x 3 po
 • alternativt metronidazol 400 mg x 3
Pseudomonas aeruginosa
 • ceftazidim 2 g x 3 i kombination med aminoglykosid iv följt av ciproxin 750 mg x 2 po
Enterobacteriacae
 • cefotaxim 1 g x 3 eller cefuroxim 1,5 g x 3
 • följt av cipro 750 mg x 2 po eller trimsulfa 2 x 2
Blandinfektion
 • imipenem/cilastin 500 mg x 3 iv
 • po beh efter resistensbesked

Kirurgi

I. Debridering med kvarlämnande av implantat
 • om stabilt implantat, kort duration, stafylokocker, initial debridering, ingen antibiotikaallergi
 • kloxacillin eller vancomycin iv + rifampicin po (rifampicin först efter några dgr när bakteriebördan minskat)
 • följt av rifampicin i kombination med kinolon eller fucidinsyra eller klindamycin eller trimsulfa
 • 3 mån vid höft, 6 mån vid knä
 • ca 50 % läker
II. Extraktion av implantat och direkt reimplantation (en seans)
 • om fördröjd protesinfektion > 3 månader och med goda mjukdelsförhållande
 • fördelar är att man slipper protesfri period, lägre risk för komplikationer (ssk tromboemboliska)
 • 85 % läker
 • om känd etiologi ges ab po/iv 2-6 v preoperativt, peroperativt (+ ab i bencement) och postoperativt 2-6 v iv, därefter po kombinationsbehandling i 3 resp 6 mån
 • om osäker etiologi skall ab sättas ut ≥ 2 v preop, ab ges peroperativt efter det att odlingar tagits (+ ab i bencement), om peroperativa odlingar är negativa sätts ab ut, annars behandling po enligt ovan
III. Extraktion av implantat och senare reimplantation (2-seansförfarande)
 • om påtagliga infektionstecken pre- och peroperativt, abscesser, sinusoider, bendestruktion, mjukdelsengagemang, problematiska bakterier såsom enterokocker, MRSA, kinolonresistens Pseudomonas
 • tag 5 peroperativa vvd-odlingar och ge därefter ab
 • efter extraktion av osteosyntesmaterial och cement anbringas ofta en ssk "spacer" m antibiotikainnehållande cement och ev en externfixation (knä)
 • enligt vårdprogrammet rekommenderas ab 6 v postop ⇒ ktrl SR + CRP ⇒ ab ut om normala värden ⇒ seans två efter ≥ 2 v utan antibiotika (under förutsättning att infektionsparametrar ej stigit)
 • antibiotika seponeras om odlingar negativa, annars beh 3 resp 6 mån
 • ≥ 93 % läker
 • fördelen är att man har bättre möjlighet att utvärdera patientens behandlingssvar
IV. Extraktion av implantat utan reoperation
 • en sk slinkled (Girdelstonehöft) eller artrodes anlägges
 • mer än 90 % läker men begränsad gångförmåga, benlängsförkortning
 • "en stel led är en smärtfri led"
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt