Startsidan 
Start

Sjukdomar i och kring knäleden

Chondromalacia patellae

 • främre knäsmärtor (i femuropatellara leden) är mycket vanliga, speciellt hos tonåriga flickor
 • tänk på artros hos äldre
 • broskuppmjukning på patella av oklar etiologi, dessa förändringar ses även hos personer utan smärtor
 • vanligen ej progressivt
 • prognosen i regel god med spontan remission

Symptom och behandling

 • smärtor vid gång, ssk i trappor, vid cykling samt i huksittande
 • patella kan bli mycket öm
 • normalt knästatus förutom att det kan göra ont om man trycker patella mot femur och sedan ruckar patella i sidled
 • hydrops kan förekomma, ssk efter ansträngning.
 • behandlas med quadricepsövningar och analgetika vb
 • informera om att det är godartat

Osteochondritits dissecans

 • hos barn och ungdomar
 • fokal nekros av subkondralt ben
 • kan förekomma i flera leder såsom armbågsled, fotled, höftled men är vanligast i knäleden
 • troligtvis kombination av aseptisk nekros (avaskulär nekros av okänd etiologi) och trauma
 • ibland med fri kropp (ledmus) som ger låsning och i samband med detta ofta hydrops

Symptom och benhandling

 • smärta, ibland utgjutning och ev upphakningar
 • ev ömhet över mediala kondylen
 • rtg för diagnos
 • fixera fragment och exstirpera eventuella fria kroppar

Osteonekros

 • om skelettet förlorar sin blodförsörjning ger detta efter ett tag utmattningsbrott i benet följt av nekros
 • drabbar vanligen benändarna, tex caput femoris
 • så småningom uppstår sekundär artros
 • osteonekros kan uppstå i distala femur efter kortisonbehandling, idiopatisk osteonekros drabbar oftast äldre kvinnors mediala femurkondyl
 • svår värk och smärtor utan påtagligt lokalstatus
 • rtg initialt normal men visar efter några månader förtätning och eventuell kollaps
 • scintigrafi kan göras tidigt och visar ett lokalt ökat upptag
 • ev MR
 • symptomatisk behandling med analgetika och gånghjälpmedel

Mb Schlatter

 • överbelastningsskada vid patellarsenans distala fäste
 • barn mellan 8 och 16 år, ssk hos fysiskt aktiva pojkar
 • börjar ensidigt men blir ofta bilateralt
 • beror antingen på mikrofrakturer i senfästets brosk eller pga losslitning av större fragment från tuberositas
 • smärta vid och efter ansträngning
 • volymökning av tuberositas tibiae och distinkt smärta vid palpation över dess övre omfång
 • avlastning
 • vid påtagliga smärtor kan man gipsa i fyra veckor
 • brukar självläka på ett eller två år, men kan ge kvarstående lokal ömhet
 • diffa mot osteosarkom

Prepatellär bursit

 • "skurgumsknä"
 • irritation i prepatellarbursan hos människor som ligger mycket på knä
 • en mjuk, avgränsad svullnad kan palperas över nedre delen av patellas framsida
 • dränage om cystan infekteras; NSAID, ev kortison

Patellarluxation

 • ungdomar, ssk hos flickor med ledlaxitet, patellaanomalier (tex patella alta) eller genu valgum i anslutning till måttligt trauma med flekterat knä
 • luxationen sker lateralt och ser ut som om "knäet gått ur led"
 • ofta hydrops och ömhet medialt
 • går ofta tillbaka spontant

Handläggning

 • rtg (patellaaxial) för att utesluta avlösta fragment
 • reponeras gm lätt dragning och översträckning (räta ut knäet)
 • elastisk binda och kryckkäppar alt gipsning
 • mobilisering
 • ca 1/3 får recidiv och om pat besväras av detta kan operation ske
 • trauma ger oftare fraktur än luxation

Bakercysta

 • vanligast hos barn (pojkar i förskoleåldern) och behöver då ej vara associerad med knäåkomma
 • även vid bakomliggande knäpatologi, tex RA, artros, menisk/korsbandsskada
 • utgjutning (ledvätskefylld cysta) i bursorna i fossa poplitea, som ofta kommunicerar med knäleden
 • oftast ringa symptom
 • värk, lokalt tryck och en fluktuerande resistens i knävecket, storleken påverkas av patientens aktivitetsnivå
 • cystan kan rupturera och ge vadsvullnad, diffa mot DVT
 • UL för att utesluta malignitet, DVT
 • om pulserande: aneurysm?
 • utred bakomliggande orsak
 • sällan op

Quadricepsruptur

 • senruptur ⇒ kan inte lyfta benet
 • ofta hemartros
 • palpabel defekt
 • partiell muskelruptur är vanlig och ger smärtor och svullnad ⇒ vila
 • lägg akut tryckförband om blödning i muskeln, t ex lårkaka
 • kirurgi vid total ruptur, dock ovanligt

Muskelbristning i vad

 • vanligen mediala huvudet till m. gastrocnemius
 • plötslig skärande smärta i m. gastrocnemius, kontraktion gör ont
 • kan stå på tå men det gör ont
 • undvik blödning genom att snabbt anlägga tryckförband och högläge i ½ h, därefter lindning
 • risk för kompartmentsyndrom
 • mobilisering till smärtgräns, avlastning, kryckor
 • uteslut DVT mha UL

Löparknä

 • tractus iliotibialis-tendinit i anslutning till laterala femurepikondylen
 • tractus iliotibialis är ett förtjockat band av fascia lata, som fäster på laterala tibiakondylen, tendinit vid ökad friktion mellan tractus och epikondylen, t ex vid utförslöpning, asfalt
 • oftast unilateral, långdistanslöpare
 • uppvärmning, stretching, skor, analgetika, ev kortisoninjektion

Hopparknä

 • tendinit i quadricepssenan eller i lig patellae pga överansträngning hos idrottsmän
 • lokala smärtor som omöjliggör träning
 • ibland svullnad och palpationsömhet
 • ändring av träningsmönster, analgetika och sjukgymnastik

Pes anserinustendinit

 • anser (latin) = gås
 • tendinit i den g åsfotsliknande utstrålningen uppåt av senor från m. gracilis, m. sartorius och m. semitendinosus
 • överbelastning, trauma
 • smärta och palpömhet medialt på låret
 • svullnad tyder snarare på bursit

Gastrocnemicusruptur

 • kan stå på tå men det gör ont
 • UL
 • mobilisering till smärtgräns, avlastning, kryckor
 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt