Startsidan 
Start

Sjukdomar i foten och fotleden

Akillessenruptur

 • idrottsskador (badminton), ffa medelålders män
 • kinoloner (Tavanic), särsklit om samtidig steroidbehandling
 • oftast några cm ovanför calcaneusfästet
 • föregås ofta av ömhet över hälsenan
 • upplevs som ett slag eller en spark

Diagnos

 • palpabel defekt i senan bästa kliniska tecknet
 • pat kan ej stå på tå
 • tryck på vadens sidor med pat liggande på magen (Thompsons test, inte särskilt bra), om foten ej rör sig ⇒ trolig ruptur
 • vid partiell ruptur kan pat stå på tå och gå, men med smärtor, risk för total ruptur eller tendinos
 • UL för att diffa mot gastrocnemicusruptur och kan skilja på partiell och total ruptur

Behandling partiell ruptur

 • ortos/gips i 4-6 v
 • därefter klackförhöjning i 4 v

Behandling vid total ruptur

 • kontroversiell
 • färsk skada behandlas med ortos i 8 v (alt gips i spetsfot i 4 v + neutralläge 4 v)
 • kryckor + full belastning, åb varannan vecka
 • därefter klackförhöjning i 4v
 • sjukgymnastik viktig, ges till alla
 • ruptur äldre än 2 dagar eller höga krav på mobilitet ⇒ suturering av senan

Akillestenidinit

 • hälseneinflammation
 • oftast pga överansträngning
 • smärtor, svullnad och ömhet i anslutning till senan
 • om krepiterande tendinit ges heparin iv
 • akuta fall behandlas med vila (ev gips) och ev NSAID
 • kronisk tendinos är mer svårbehandlad och kan ta månader till år att läka ut, vila, avlastning, NSAID, eccentriska övningar i form av tänjningsövningar (trappa) och sjukgymnastik
 • undvik kortison i achillessenan (risk för försvagning och ruptur)

Bursitis calcanei

 • under akillessenans fäste på calcaneus eller på utsidan av dito
 • tryck från olämpliga skor
 • avlastning eller inlägg under lång tid
 • ev kan den förstorade bursan excideras

Fotledsdistorsion

 • "vrickning"
 • foten viker sig inåt (supineras) när man trampar snett ⇒ ligamentavslitning
 • oftast lig fibulotalare anterius (FTA), men även lig fibulocalcaneare och lig tibiofibulare anterius
 • lig deltoideum (medialt) skadas sällan
 • ömhet strax framför fibulahuvudet och smärta vid supination
 • ömhet över malleolen ⇒ misstänk fraktur!
 • palpera hela underbenet för att utesluta samtidig hög fibulafraktur

Behandling

 • omedelbart kompressionsförband i 10-15 min för att förebygga svullnad
 • därefter elastisk binda, högläge, kryckor i 2-3 dagar och belastning till smärtgräns
 • rörelse- och funktionsträning!
 • sjukgymnastik om stukat foten flera ggr, behöver träna upp proprioceptionen
 • operation trots rehabilitering behövs sällan
 • op om membrana interosseaskada + inkongruens

Fotsår hos diabetiker

Beror på neuropati, känselbortfall, cirkulationsstörning (mikro- och makroangiopati), trauma, ödem och infektion. Känner inte småtrauma. Försök konservativ behandling så långt det är möjligt. Viktigt med amputationsförebyggande åtgärder. All död eller infekterad vävnad skall bort! Undvik kirurgiska ingrepp i ischemisk vävnad.Testa ytlig och djup (med stämgaffel) sensibilitet. Ha stor respekt för diabetessår som snabbt kan progrediera.

Behandling

 • såromläggning
 • avlasta tryckområdet, tex med gips/bandage
 • odling och antibiotika om infektionstecken, se nedan
 • debridering av död vävnad
 • torr- och våtsprickor ingångsportar för infektion
 • amputation om behandlingsresistent smärta, progredierande eller mycket utbredda gangrän samt septisk eller toxisk allmänpåverkan
Antibiotikabehandling hos diabetiker
 • ytliga infektioner har samma agens som hos icke diabetiker
 • djupa infektioner orsakas av blandflora med även anaeroba + gramnegativa
 • tidig kolonisation av S. aureus, hemolytiska streptokocker
 • senare gramnegativer och anaerober, vid ytliga sår inte säkert att dessa har klinisk relevans
 • om växt av normal hud- och tarmflora (KNS, difteroida stavar, enterokocker, Proteus mirabilis m.fl) bör den kliniska relevansen värderas
 • CRP dålig markör hos diabetiker
 • rtg för att utesluta osteit, ev CT, MR, scint
 • kärlundersökning (tå- och ankeltryck)
 • ge Heracillin 1,5 g x 3 i 14 dgr till opåverkad pat med liten hudinfektion
 • om även mjukdelarna infekterade, ha stor respekt för detta, ge K Dalacin 300 mg x 3 + T Ciproxin po 500 - 750 mg x 2 + åb inom ngn dag
 • alt Claforan 1 g x 3 och Flagyl 500 mg x 3 iv, 400 mg x 3 po
 • alt Tazocin 4g x 3 + ev T. Flagyl 400 mg x 3
 • alt Tienam 500 mg x 3
 • vid allergi ges inj Dalacin 600 mg x 3 + T. Ciproxin 500-750 mg x 2
 • om Pseudomonasmisstanke (förekommer dock ofta som kolonisatör) kan man ge Ceftazidim 2 g x 3 och Flagyl, en verifierad Pseudomonasinfektion skall dock alltid dubbelbehandlas för att minska risken för resistensutveckling
 • om anaeroba + S. aureus kan man ge klindamycin en kortare tid och sedan skifta till heracillin
 • vid terapisvikt på klindamycin tag ny odling (resistensutveckling?)
 • cefalosporiner räcker inte ensamt
 • det föreligger en överranvändning av kinoloner
 • ofta behövs långvariga behandlingskurer, beakta njurfunktionen

Charcotfot

 • neuropatisk leddestruktion, vanligast i mellanfotens leder
 • ofta hastig debut med lokal svullnad och värk, därefter värmeökning och rodnad
 • kan vara svårt att diffa mot infektion
 • den hyperemiska fasen brukar vara i 4-6månader
 • så småningom tilltagande leddestruktioner med fragmentering och deformering
 • viktigt att förebygga deformiteter ⇒ gips som måste bytas ofta samt specialskor
 • i senare skede op
 • frakturer måste avlastas under lång tid

Plantarfasciit

 • "hälsporre"
 • inflammation vid plantarfascians ursprung (calcaneus) pga överbelastning
 • smärtor och ömhet i hälens främre del, ssk efter inaktivitet eller på morgonen
 • mildras efter en kort stunds rörelse
 • diagnosen ställes på anamnes + palpömhet
 • på rtg ses ibland hälsporre (ej diagnostiskt)
 • urbankat inlägg, avlastande träning, NSAID, stretching

Calcaneodyni

 • belastningssmärta under hälen
 • på rtg kan ibland en förkalkning eller bennabb (hälsporre) synas, denna kan dock finnas även hos symptomfria patienter
 • inlägg och ev steroidinjektioner
 • läker under lång tid
 • kan vara delsymptom i Mb Bechterew

Mellanfotsluxation (Lisfrancs led)

 • luxation ",uppåt", i tarsometatarsalleden (Lisfrancs led)
 • vid högenergivåld mot foten men även vid lindrigt våld, klämvåld eller snedtramp
 • svullnad, ömhet och smärta i mellanfoten
 • om rtg ej visar felställning (kan döljas av svullnad) som kräver op ⇒, gör CT!
 • odislocerad lux ⇒, gips i 6 v
 • dislocerad lux måste reponeras öppet, op + gips i 6 v + inlägg i 12 mån, fixeras med stift el skruvar, risk för kompartmentsyndrom! full belastning efter 3-4 mån, osteosyntesmaterialet avlägsnas i regel
 • risk för sekundär artros

M tibialis posterior ruptur

 • ruptur av muskelsenan som går medialt och fäster på os naviculare
 • relativt snabb debut av ensidig plattfothet medialt
 • inlägg
 • kontroversiell behandling, ev sutur akut

Tarsaltunnelsyndrom

 • n. tibialis posterior komprimeras under mediala malleolen
 • parestesier, nattlig värk, känselbortfall
 • dekompression via op

Metatarsalgi

 • samlingsnamn för belastningssmärtor och värk i framfoten
 • t. ex. hallux valgus, Mortons metatarsalgi, RA, kongenitala förändringar
 • vid RA atrofierar ofta de plantara mjukdelarna och proximala falangerna luxerar dorsalt

Mortons metatarsalgi

 • tryck på n. digitalis communis mellan metatarsalbenen ⇒ förtjockning (fibros) av nerven, s.k. "neurom"
 • oftast nerven mellan dig 3 och 4 med samtidigt nedsjunket fotvalv
 • ger smärtor i framfoten (metatarsalområdet) utstrålande i tårna
 • skärande, huggande och brännande smärtor mellan de två tårna vid belastning
 • ofta även sensibilitetsrubbning och palpömhet
 • klinisk diagnos med blank rtg
 • främre inlägg (pelott) som avlastar nerven, ev operation (excision av interdigitalnerven ger känselförlust under de två tårna)

Klumpfot

 • talipes equinovarus adductus
 • oftast dubbelsidig, medfödd deformitet, vanligare ,hos pojkar, 1-2/1000 födda, ökad risk för höftledsluxation!
 • spetsfot i talocruralleden
 • varusställning i taluslederna ⇒, inåtvriden fot
 • adduktion av framfoten
 • uppenbar vid partus

Behandling

 • behandlingen påbörjas direkt efter födseln, först med korrektion av adduktus och varusställning, sedan i spetsfotställning
 • omgipsningar eller skenor i tre månader, gipset skall gå över knät
 • op i senare stadium om ej tillräckligt resultat av gipset
 • de flesta får funktionella fötter, ev kan foten bli lite mindre, lätt benlängdsskillnad och vadatrofi

Hallux valgus

 • vanligaste fotdeformiteten, ssk hos postmenopausala kvinnor
 • metatarsalhuvudena sprids isär, MT1 i varus, stortån står i valgus
 • mediala metatarsalhuvudet kläms i skorna ⇒ exostos, bursitretning
 • hammarställning i intilligande tår pga utrymmesskäl
 • vid lindriga besvär bredare skor + inlägg
 • annars operation (oftast kvinnor), flera metoder finns
 • oftast en uträtning av stortån och osteotomi (sågar genom benet för att ändra riktning) för att minska breddökning av framfoten
 • vid svår deformitet görs debasering (2/3 av proximala falangen avlägsnas)

Hammartå

 • "digitus malleus"
 • vanligast i dig II
 • uppkommer till följd av utrymmesbrist eller mer sällsynt pga muskelspasm sekundärt till smärttillstånd
 • ses ofta vid uttalad hallux valgus
 • subluxation i MTF ⇒ trampar ned metatarsalhuvudet ⇒ PIP mot skotaket ⇒ smärta samt abnormt tryck på tåspetsen
 • resektion av PIP-led eller i svårare fall falangresektion

Hallux rigidus

 • artros i stortåns grundled ⇒ kraftiga pålagringar runt leden ⇒ rörelseinskränkning, ssk vid dorsalextension
 • uppstår oftast till följd av trauma eller hereditärt, drabbar vanligen män
 • patienten går med utåtroterad fot för att slippa böja i MTF I
 • kan initialt lindras med lågklackade skor med styv sula/rullsula
 • i svårare fall debasering eller steloperation

 

  

ORTOPEDI
-Översikt

Allmän ortopedi
-Allmän frakturlära
-Kompartmentsyndrom
-Artros
-Reumatoid artrit

Axel och arm
-Frakturer i axel och arm
-Sjukdomar i axel
-Sjukdomar i armbågen

Hand
-Frakturer i handens ben
-Hand- och nervskador
-Sjukdomar i handen

Höft, bäcken och lårben
-Frakturer i höft och bäcken
-Sjukdomar i höft, bäcken och lår

Knä
-Frakturer kring knäleden
-Traumatiska knäskador
-Sjukdomar i och kring knäleden

Fot
-Fotfrakturer
-Sjukdomar i foten och fotleden

Rygg
-Traumatiska ryggskador
-Ryggsjukdomar

Ortopedisk onkologi
-Skelettumörer
-Mjukdelstumörer

Ortopediska infektioner
-Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Sidan uppdaterad 2009-07-14
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina