Startsidan 
Start

Tankestörningar

Formella tankestörningar

Störning av tankarnas förlopp, hur tänker pat?

 • långsam, hämmad tankegång
 • perseveration (upprepning)
 • tankestopp = tankespärr (avklippt tankegång)
 • inkoherens
 • idéflykt, tankeflykt (snabb tankeström med tvära kast)
 • tala förbi, kontamination, omständighet

Innehållsmässiga tankestörningar

Vad tänker pat?

 • vanföreställningar
 • övervärdiga idéer
 • tvångsstörningar
 • fobier

Jagstörningar

 • depersonalisation (kroppen känns främmande, känsla av att ha förlorat sin identitet)
 • derealisation (känsla av att omgivningen förändras)
 • tankepåsättning (främmande innehåll, kommer utifrån)
 • tankedetraktion (tankar upplevs som borttaga utifrån)
 • viljepåverkan
 • somatisk påverkan ("radiostålar påverkar min avföring")
 • tankeutbredning
 • tankeläsning
 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt