Startsidan 
Start

Akut stressreaktion, krisreaktion

Realångest. Debut inom 1 h efter belastningen. Fruktan, frustration, separation, skuldkänslor.

Chockfas

 • nedsatt förmåga att ta till sig och bearbeta information
 • minuter till dagar

Reaktionsfas

 • känslor, emotionell reaktion
 • timmar - veckor
 • längtan, protest, smärta och depression

Bearbetningsfas

 • sorgearbete
 • känslor erkänns och tillåts tränga in i medvetandet

Nyorientering

 • varar livet ut

Copingstrategier/försvarsmekanismer

 • förnekelse
 • regression
 • hypokondri (somatisering)
 • isolering av känsla från tankeinnehåll
 • skuldkänslor

Behandling

 • normal reaktion!
 • undvik anxiolytika
 • sömntabletter kan vara nödvändiga under en tidig period
 • sjukskrivning vb
 • stödterapi vb
 • vid psykotiska reaktioner är ECT verksamt
 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt