Startsidan 
Start

Posttraumatiskt stressyndrom

Traumaspecifikt: kroppsskada, våldtäkt, dödshot, tortyr m.m. Medveten våldsutövning värre än naturkatastrofer. Pat söker inte hjälp. Hög psykisk komorbiditet, GAD och paniksyndrom utvecklas efterhand. Noradrenalinförråden töms och fylls inte på eftersom REM-sömnen ideligen blir avbruten av mardrömmar.

Känslor av intensiv rädsla och hjälplöshet återkommer med täta mellanrum. Påträngande minnesbilder, mardrömmar, dissociativ amnesi. Undvikande, isolering, apati. Anspänning, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter m.m. Symptomen skall debutera inom 6 månader och vara i minst 1 mån. OBS! Kommer ofta tillbaka när pat blir äldre och svagare.

Behandling

  • remittera
  • SSRI (höga doser, långa kurer)
  • fokuserad korttidspsykoterapi, kognitiv beteendeterapi
  • undvik bensodiazepiner!
  • använd Propavan ® vid dålig sömn (milt neuroleptikum)
  • prevention (debriefing)
 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt