Startsidan 
Start

Tvångssyndrom, OCD

Återkommande känslor av obehagligt tvivel, tankar och impulser som upplevs som påträngande, plågsamma, främmande och oförnuftiga (tvångstankar). Pat försöker neutralisera obehagen med repetitiva, rituella tvångshandlingar (meningslösa men omöjliga att stå emot). > 1h/dag Allvarligt hinder i vardagen.

Debut i tonåren, akut hos hälften. Gravida, nyblivna mödrar, vid Tourettes syndrom. Ofta tillsammans med depression. Kroniskt förlopp hos 80% utan behandling. Okänd orsak, sannolikt multifaktoriell. Viss genetik, patologisk serotonerg funktion, frontostriatal hypermetabolism, utlösande faktor, tidig inlärning. Prevalens ca 2,5 %.

Anhöriganamnes! Diffa mot personlighetsstörning, schizofreni, kroniska motoriska tics samt Gilles de la Tourette. Skiljer sig från vanföreställningar genom sjukdomsinsikt och från schizofrena tankestörningar genom att de inte upplevs som påverkade av andra.

Definition

 • insikt
 • påtagligt lidande, tidskrävande, handikappande
 • andra spt är äckel, ofullständighetskänsla, tvivel, magiskt tänkande, undvikande, skamkänslor, oro, nedstämdhet
 • besläktade tillstånd: dysmorfofobi, trichotillomani, hypokondri, sexuella avvikelser, spelmani, anorexia, tourette

Former

 • tvångsmässigt tvivel ("stängde jag av plattan?")
 • aggressiva tvångstankar (rädd för att döda sitt barn ⇒ skuldkänslor)
 • kontrolltvång
 • tvättvång (kvinnor : män 6:1, oftast akut debut)
 • räknetvång
 • kompulsiv långsamhet
 • rädsla för smitta (HIV)

Tvångshandlingar

 • upprepade handlingar eller upprepade mentala ritualer som individen känner sig tvingad att utföra
 • utförs i syfte att förhindra eller reducera obehag eller förhindra att ngn fruktar händelse eller situation inträffar
 • handtvätt (traumiterativt eksem!), ordna saker på ett visst sätt, kontroller, begära lugnande besked, upprepningsritualer
 • mentala ritualer som att räkna, upprepa ord för sig själv

Frågor att ställa

 • tvättar du dig eller städar du överdrivet mycket?
 • kontrollerar du saker överdrivet mycket?
 • är det ngn tanke, som du vill slippa för att den är störande, men som är svår att slå bort?
 • tar dina vardagssysslor alltför lång tid i anspråk?
 • är du upptagen kring tankar om ordning och symmetri?

Fatta misstankar vid

 • traumiterativt eksem
 • vuxna som aldrig kan passa tiden
 • remiss för operation

Behandling

 • remittera
 • exponeringsbehandling (beteendeterapi)
 • tvångstankar: bara SSRI (Citalopram, Paroxetin, Zoloft)
 • tvångshandlingar: SSRI och KBT
 • SSRI först effekt efter 8v, avvakta med doshöjning
 • kräver ofta hög dos - börja med låg dos, höj efter tolerans
 • behandla minst 1 år, ev hela livet
 • klomipramin (ickeselektiv, Anafranil ®) 150-225 mg om riktigt illa
 • kombinera exponering och farmaka!
 • kapsulotomi (Sthlm) om riktigt grovt, sista utvägen
 • skall inte dras in i närståendes tvång
 • patientförening Ananche
 • LPT kan vara aktuell i svåra fall
 

  

PSYKIATRI
-Översikt

Introduktion
-Psykiskt status
-Psykiatrisk anamnes
-Medvetande
-Tanke- och jagstörningar
-Axlar enligt DSM

Affektiva syndrom
-Definitioner
-Depression
-Mani och hypomani
-Cykloid psykos
-Postpartumpsykos
-Kroniska affektiva syndrom

Ångestsyndrom
-Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
-Ångest
-Social fobi och andra fobier
-Tvångssyndrom
-Krisreaktion
-Posttraumatiskt stressyndrom
-Organisk och drogrelaterad ångest

Övrig psykiatri
-Beroendesjukdomar
-Demens
-Flyktingar och asylsökande
-Konfusion
-Minnesstörning
-Neuropsykiatriska störningar
-Personlighetsstörningar
-Psykiatrisk juridik
-Psykoser
-Schizofreni
-Sexologi
-Suicid
-Sömnstörningar
-Äldrepsykiatri
-Ätstörningar

Behandlingsmetoder
-ECT
-Psykofarmaka
-Psykoterapi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt