Startsidan 
Start

TRUBBIGT VÅLD

Dödande inre skador kan föreligga trots avsaknad av yttre skador!

Yttre skador

Blåmärke

Bristning av subkutana blodkärl. Uppstår timmar efter våldet, men kan uppstå direkt. Blir ofta större än föremålet som orsakat det. Blårött och välavgränsat brunt grönt gult samt alltmer oskarpt avgränsade efter ca 2 v. Stora variationer, svårt med åldersbestämning. Markerar oftast platsen för våldsinverkan men sänkningshematom kan förekomma tex vid nasolabialfåran eller som monokel/brillenhematom.

Blåmärken gynnas av:

 • oeftergivlig vvd tätt under huden (den) som tex i ansiktet
 • lucker subkutan vvd, tex ögonlocken (motsatt förhållande i handflatorna och på hjässan)
 • fetma
 • hög och låg ålder
 • riklig vaskularisering
 • ömtåliga kärl
 • sämre koagulationsförmåga

Hudavskrapning

Okarakteristiskt utseende. Vävnadsförlust i epidermis blöder endast obetydligt men är fuktig i färskt tillstånd. Senare bildas sårskorpa (hos levande personer). Oftast tangentiellt våld. På platsen för våldets inverkan.

Krossår

Oftast ojämna kanter och vävnadsbryggor i såret. Våldet i rät vinkel.

Decollement

Subkutan hålighet utfylld av söndertrasad fettväv och blod. Överliggande hud är väsentligen intakt men spänd, förskjutbar och ibland blårött missfärgad. Fluktuation. Tangentiellt våld. Markerar platsen för våldsinverkan. Ffa på säte och lår. Risk för fettemboli.

Skalperingsskada

Huden och ibland delar av underhudsvävnaden, slits loss från djupare lager men hänger fast i ena kanten. Tangentiellt våld, riktning kan ses. Oftast huvudet, armbågarna eller knäna.

Skada på huvudet

Yttre skador

Blåmärken

 • stora, kommer snabbt i ansiktet medan motsatt gäller för hårbotten.
 • inte ovanligt med indirekt uppkomna, tex sänkningshematom.

Hudavskrapningar

Krossår

 • ögonbryn, läpparnas insidor.

Skalperingsskador

 • ffa trafikolyckor och fall från hög höjd.

Frakturer

Skallfrakturer orsakar inte död men visar på kraftigt våld. Döden orsakas av intrakraniellt uppkomna skador.

1. Impressionsfrakturer

 • stansfraktur (avtryck av föremålet) om liten yta, tex slag efter hammare
 • terassfraktur om snett våld
 • globusfraktur (fraktursystem som ser ut som ett spindelnät) om stor yta tar emot våldet
 • ringfraktur: halskotpelaren tryckts in genom axial belastning, ex fall från hög höjd, trafikolycka; övre delen av kraniet avlöses omfattande primär hjärnstamsskada, utom all terapi

2. Linjära frakturer

 • direkt eller indirekt
 • frakturer kan öppna suturer hos barn
 • skallbasfrakturer: samma riktning som våldet (tvärfraktur om våld från sidan, längsfraktur om längs med)

Ansiktsskelettet

Risk för livshotande blödning o/e blodaspiration o/e blow-out.

Skallfraktur

Stora interindividuella skillnader i känslighet.

Livshotande komplikationer

 • skador på stora blodkärl
 • laceration av hjärnhinnor och hjärna
 • blodaspiration via näsan till luftvägarna
 • intrakraniell infektion
 • traumatisk ep

Extracerebrala blödningar

Epiduralblödning

 • mellan skallben och dura
 • 90 % associerade med skallfraktur a meningea media

Subduralblödning

 • bryggvener
 • våldsinverkan som ger upphov till hastighetsförändring av huvudet
 • utlösande trauma kan vara lindrigt, yttre skador kan saknas
 • reblödning uppstår lätt
 • ger ingen info om platsen för våldsinverkan

Subarachnoidalblödning

 • traumatisk ffa hos alkoholpåverkade
 • våldsinverkan omedelbart nedanför ena örat eller mot os zygomaticus-regionen

Hjärnskador

Hjärnkontusioner

 • vanligaste traumatiska hjärnskadan
 • fokal söndertrasning, småblödningar i hjärnbarken, ofta nära ytan
 • coup och contre-coup
 • ödem runt om

Gliding contusions

 • blödningar i djupare delar av hjärnbarkens vindlingar
 • skjuvning efter vinkelacceleration; rotatoriskt våld

Centrala blödningar

Traumatisk purpura cerebri

 • tätt lagrade småblödningar i vita substansen
 • vid höggradig deformering

Diffuse axonal injury, DAI

 • tänjning och ruptur av axoner
 • leder till omedelbart och permanent koma
 • shaken baby syndrome

Primära hjärnstamsskador

 • blödningar o/e axonavslitningar
 • omedelbar djup medvetslöshet eller momentan död

Hjärnlacerationer

 • söndertrasning/sönderslitning av parenkymet

Hjärnödem (ond cirkel)

Effekter av lokalt ökat intrakraniellt tryck

 • falxherniering
 • uncusherniering eller tentoriuminklämning occipitallobsinfarcering
 • sekundära hjärnstamsskador
 • lillhjärnsherniering
 • hjärnprolaps (vid för litet trepanationshål)

Skador på halsen

Direkta skador

 • kan ge asfyxi pga blodaspiration o/e att mjukdelar ockluderar luftvägarna
 • larynxfraktur med blödning och ödem obstruktion

Indirekta skador

 • skador på halskotpelare

Skador på bålen

Diverse skador kan förekomma…

 

  

RÄTTSMEDICIN
-Översikt

Dödsbegrepp och dödsorsaker
-Dödsbegrepp och likfenomen
-Trubbigt våld
-Stick- och skärskador
-Kvävning
-Kompression av halsen
-Skottskador
-Värme och kyla
-Drunkning
-Elektricitet
-Dödsorsaksutredning

Lagstiftning
-Grundläggande juridik
-Rättsintyg
-Lag om obduktion
-Lag om transplantation
-Brottsbalken
-Körkort och rattfylleri
-HIV-smitta vid brottsmål
-Sekretesslagen
-Patientjournallagen
-Hälso- och sjukvårdslagen
-Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
-Socialtjänstlagen
-Lag om vård av unga, LVU
-Lag om särskild företrädare för barn
-Jäv
-Tryckfrihetsförordningen
-Barnmisshandel
-Sexuella övergrepp

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt