Startsidan 
Start

KOMPRESSION AV HALSEN

Kärlocklusionen viktigast men ger även:

 • cirkulationsrubbning i hjärnan (jugulariskompression stas)
 • asfyxi (larynx komprimeras inte, utan lyfts upp så att tungan blockerar svalget)
 • reflektorisk hjärtpåverkan via sinus caroticus

Hängning

Inkomplett (ej fritt hängande) eller komplett hängning (med typiska likfläckar). Permanenta hjärnskador efter 4 minuters ischemi, hjärndöd efter 10-15 min. Autoerotiska aktiviteter, små barn som fastnar i selar osv. Nästan alltid suicid; vanligaste suicidmetoden hos både kvinnor och män. Ovanligt brott, gärningsmannen försöker däremot ofta dölja annat brott genom att hänga upp offret efteråt. Hos feta kan hudveck och tryck av kläder ge upphov till falska snörfåror.

Fynd

 • snörfåra (kraftigast mittemot öglan) (avlägsna inte snaran om den är kvar)
 • petekier ovan snörfåran, ffa vid inkomplett hängning
 • tungspetsen utträngande ur munnen
 • typiska likfläckar om komplett
 • "kaotisk" fyndplats (sparkat undan stolar, krampat osv)
 • obduktionsfynd: frakturer på tungbenet och på sköldbrosket (baksidan) (vitalitetstecken: blödningar runt frakturerna)

Strypning

Strypning med snara

Autoerotiska olycksfall, olycksfall, suicid, brott (oftast). Vid mord är snörfåran ofta multipel.

Fynd

Som vid hängning, dock:

 • snörfåran längre ned på halsen och tvärgående
 • hudavskrap på halsen, tecken på handgemäng
 • frakturer på sköldbrosket (lateralt) och tungbenet är vanligare vid brott

Strypning med händer

Suicid ej möjligt men brott vanligt. Vanligen är gärningsmannen fysiskt starkare än offret.

Fynd

 • ofta kraftig stas i huvudet och petekier i ansiktshuden, conjunctivae och munslemhinnan
 • blåmärken, klösmärken, nymånar efter naglar på halsen men kan dock vara helt utan fynd!

Mugging

Gärningsmannen trycker sin krökta arm bakifrån mot framsida av offrets hals. Fynd kan saknas.

Differentialdiagnoser petekier

 • valsalva (vanligaste orsaken hos levande)
 • framstupa läge eller hänga upp- och ned
 • fettemboli
 • menigokockmeningit, sepsis
 • avliden pat med hjärthypertrofi
 • okbågstrauma/trubbigt våld mot ögat

Undersökning av levande person (strypningsförsök)

 • ev snörfåras utseende och förlopp
 • tecken på ischemisk hjärnskada (neurologstatus)
 • smärtor i halsen eller förändrad röst larynxspegling, ex larynxrtrg
 • ta tillvara nagelskrap
 • avtejpa halsen om snaran bestod av tyg eller vid mugging med klädestäckt arm
 • förlust av medvetande? minnesförlust? urin- och faecesavgång?
 

  

RÄTTSMEDICIN
-Översikt

Dödsbegrepp och dödsorsaker
-Dödsbegrepp och likfenomen
-Trubbigt våld
-Stick- och skärskador
-Kvävning
-Kompression av halsen
-Skottskador
-Värme och kyla
-Drunkning
-Elektricitet
-Dödsorsaksutredning

Lagstiftning
-Grundläggande juridik
-Rättsintyg
-Lag om obduktion
-Lag om transplantation
-Brottsbalken
-Körkort och rattfylleri
-HIV-smitta vid brottsmål
-Sekretesslagen
-Patientjournallagen
-Hälso- och sjukvårdslagen
-Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
-Socialtjänstlagen
-Lag om vård av unga, LVU
-Lag om särskild företrädare för barn
-Jäv
-Tryckfrihetsförordningen
-Barnmisshandel
-Sexuella övergrepp

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt