Startsidan 
Start

Lag om obduktion

 • om skäl för rättsmedicinsk us föreligger får inget annat ingrepp som kan äventyra resultatet göras (tex transplantation)
 • vid en obduktion får organ och annat mtrl tas ut ur kroppen för us om det behövs för att syftet med obduktionen skall kunna tillgodoses (ej forskning!)

Klinisk obduktion

Får utföras för att

 • fastställa dödsorsaken
 • vinna viktig kunskap om sjukdom som den avlidne haft eller om verkan av behandling som den avlidne gått igenom
 • undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp
 • får även utföras om det är av särskild betydelse (tex karantänåtgärder; behöver då ej underrätta närstående)

Anmärkning

 • närstående person skall underrättas och ge skälig tid att yttra sig (1 dygn)
 • avlidne har sagt nej ingen obd
 • avlidne har skriftligen eller muntligen medgett obd (går före närståendes vilja; dessa behöver ej underrättas)
 • vet ej den avlidnes åsikt och ingen närstående motsätter sig det obd

Rättsmedicinsk us

 • Rättsmedicinsk obduktion eller likbesiktning. Får göras när:
 • det inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott
 • det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården
 • det behövs för att fastställa dödsorsak
 • vinna upplysningar av ssk vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet eller annat liknande
 • fastställande av identitet
 • får genomföras även om det strider mot den avlidnes eller de närståendes inställning
 • efter gravsättning: endast om skälig misstanke om brott med fängelsestraff i minst ett år och us kan antas var av väsentlig betydelse
 • beslut meddelas av polisen, allmän domstol eller allmän åklagare

Övrigt

 • anatomiundervisning om den avlidne skriftligen samtyckt
 • träning av op-teknik om särskilda skäl och den avlidne instämmer
 • explosiva implantat (pacemaker, infusionspumpar, batterier) får tas ut även om det strider mot den avlidnes eller de närståendes inställning
 

  

RÄTTSMEDICIN
-Översikt

Dödsbegrepp och dödsorsaker
-Dödsbegrepp och likfenomen
-Trubbigt våld
-Stick- och skärskador
-Kvävning
-Kompression av halsen
-Skottskador
-Värme och kyla
-Drunkning
-Elektricitet
-Dödsorsaksutredning

Lagstiftning
-Grundläggande juridik
-Rättsintyg
-Lag om obduktion
-Lag om transplantation
-Brottsbalken
-Körkort och rattfylleri
-HIV-smitta vid brottsmål
-Sekretesslagen
-Patientjournallagen
-Hälso- och sjukvårdslagen
-Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
-Socialtjänstlagen
-Lag om vård av unga, LVU
-Lag om särskild företrädare för barn
-Jäv
-Tryckfrihetsförordningen
-Barnmisshandel
-Sexuella övergrepp

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt