Startsidan 
Start

Socialtjänstlagen

Med barn avses varje människa under 18 år (underårig).

Anmälan om missförhållanden

Var och en som får kännedom om ngt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns beskydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndighet, vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om ngt som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns beskydd. Detta gäller även de anställda hos sådana myndigheter och enskild verksamhet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma enl ovan är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter (journaler, ex föräldrars och syskons) som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Tag inte själv initiativ till polisanmälan, även om det är tillåtet.

Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande skall genast anmäla detta till socialnämnden.

Tystnadsplikt för enskild verksamhet

Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskilds personliga förhållanden som har att göra med insatser enligt SoL. I det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen.

 

  

RÄTTSMEDICIN
-Översikt

Dödsbegrepp och dödsorsaker
-Dödsbegrepp och likfenomen
-Trubbigt våld
-Stick- och skärskador
-Kvävning
-Kompression av halsen
-Skottskador
-Värme och kyla
-Drunkning
-Elektricitet
-Dödsorsaksutredning

Lagstiftning
-Grundläggande juridik
-Rättsintyg
-Lag om obduktion
-Lag om transplantation
-Brottsbalken
-Körkort och rattfylleri
-HIV-smitta vid brottsmål
-Sekretesslagen
-Patientjournallagen
-Hälso- och sjukvårdslagen
-Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
-Socialtjänstlagen
-Lag om vård av unga, LVU
-Lag om särskild företrädare för barn
-Jäv
-Tryckfrihetsförordningen
-Barnmisshandel
-Sexuella övergrepp

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt