Startsidan 
Start

Lag om särskild företrädare för barn

En särskild företrädare skall utses när det finns anledning att anta att ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ngn under 18år, om:

  • en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
  • det befaras att en vårdnadshavare, pga sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta tillvara barnets rätt

Om barnet har två vårdnadshavare som inte är gifta eller bor tillsammans under äktenskapliga förhållanden, och en av dem passar in enligt ovan, skall den andra vårdnadshavaren ensam ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Återkallas när det inte längre finns förutsättningar eller inte längre behövs. Ansökan om återkallelse får göras av barnets vårdnadshavare eller av åklagaren.

Den särskilde företrädaren skall ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller annan (ex dagmamma) kan utses.

Entledigan sker när särskild företrädare inte längre behövs.

Ansökan om byte eller entledigande får göras av barnets vårdnadshavare, den särskilda företrädaren eller av åklagaren. En särskild företrädare får inte entledigas utan att han eller hon haft tillfälle att yttra sig därom.

 

  

RÄTTSMEDICIN
-Översikt

Dödsbegrepp och dödsorsaker
-Dödsbegrepp och likfenomen
-Trubbigt våld
-Stick- och skärskador
-Kvävning
-Kompression av halsen
-Skottskador
-Värme och kyla
-Drunkning
-Elektricitet
-Dödsorsaksutredning

Lagstiftning
-Grundläggande juridik
-Rättsintyg
-Lag om obduktion
-Lag om transplantation
-Brottsbalken
-Körkort och rattfylleri
-HIV-smitta vid brottsmål
-Sekretesslagen
-Patientjournallagen
-Hälso- och sjukvårdslagen
-Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
-Socialtjänstlagen
-Lag om vård av unga, LVU
-Lag om särskild företrädare för barn
-Jäv
-Tryckfrihetsförordningen
-Barnmisshandel
-Sexuella övergrepp

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt