Startsidan 
Start

PsykiskT status

Punkter i fetstil bör kommenteras eller negeras även om de är normala.

Yttre

 • avvikande klädsel, hygien eller annat påfallande
 • tecken på pareser, trauma, abstinenssyndrom, tremor, svettning, hudfärg, thyroidea, psykomotorik ex mimik, stereotypier

Vakenhet

 • vaken, sömnig, sover, väckbar

Klarhet

 • oneroid (drömmande), predeliriös, konfusorisk

Orienteringsgrad

 • till egen person, situation, tid och rum

Formell kontakt

 • svarar adekvat på frågor, sätter sig i en stol, passar tiden, medverkar vid undersökningen

Emotionell kontakt

 • hur tillförlitlig är anamnesen?
 • kan du lita på patienten?
 • stämmer känslorna pat visar överens med orden?

Affekter

 • gråter eller skrattar under samtalet
 • ångest, aggressivitet, avledbarhet
 • stämningsläge
Kognitiva symptom
 • koncentrationssvårigheter, ambivalens, tvångstankar, neologismer, perseveration
 • psykotiska tankestörningar: omotiverade uppehåll i talet? fråga efter tankestopp, tankepåsättning, tankeutbredning, tankedetraktion, tanketrängsel
Psykotiska symptom (övriga)
 • perceptionsstörningar: illusioner, hallucinationer
 • störningar i tankeinnehåll: vanföreställningar (bisarra och ickebisarra), övervärdiga idéer
Motoriska symptom
 • rastlös, plockig, tonus, grov- och finmotorik, tremor, mimik, stereotypier, hämning
 • tal: tempo, associationsrikedom, svarslatens, sammanhängande eller inte, dysfasi, dysartri
Insikt
 • god, dålig, partiell
 • viktigt vid LPT!

Tankar på att skada sig själv eller någon annan

 • suicidtrappan
 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2009-12-16
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt