Startsidan 
Start

Sensorik

 • parestesi: myrkrypningar osv ("känsla bredvid känseln")
 • dysestesi: obehag av normalt ej obehagligt känselstimulus
 • hyperestesi: överkänslighet för känselstimuli
 • hypestesi: nedsatt känsel
 • anestesi: ingen känsel

Ytlig sensibilitet

 • beröring
 • smärta
 • temperatur
 • tvåpunktsdiskrimination
 • tryck

Djup sensibilitet

 • proprioception
 • ledsinne
 • vibration (försvinner tidigt vid baksträngsengagerande myelopatier och många polyneuropatier)

Komplex sensibilitet

 • tex stereognosi (förmåga att identifiera ett föremål genom att ta i det)
 • astereognosi vid normal känsel tyder på parietallobsskada

Bansystem

Funiculus posterior, columna dorsalis (baksträngen)

 • proprioception, vibration, tryck, diskriminativa, ytliga beröringskänseln
 • grova myeliniserade fibrer
 • okorsat
 • nedre extremiteter medialt
 • fasciculus gracilis (medialt) och fasciculus cuneatus (lateralt) ⇒ omkoppling i medulla i nc gracilis och nc cuneatus till 2:a neuronet ⇒ överkorsning vid övergång till hjärnstammen ⇒ lemniscus medialis ⇒ omkoppling i thalamus till 3:e neuronet ⇒ gyrus postcentralis

Tractus spinothalamicus lateralis

 • smärta, temperatur och delar av den ytliga beröringskänseln
 • omeyeliniserade fibrer
 • synaps i bakhornets substantia gelatinosa ⇒ korsar på segmentell nivå ⇒ tractus spinothalamicus lateralis ⇒ ansluter till lemniscus medialis i hjärnstammen
 • nedre extremiteter lateralt (lagras från medialsidan)

Tractus spinothalamicus anterior

 • beröring
 • funiculus posterior ⇒ överkorsning 2-15 segment ovanför ingången i RM ⇒ tractus spinothalamicus anterior ⇒ ansluter mediala lemnisken i medulla

Skadelokalisation vid ksn

Komplett hemianestesi

 • skada i thalamus ⇒ kontralateral ksn, samtliga modaliteter
 • obs! vid skada i thalamus förekommer ofta ett smärtsamt tillstånd med hyperpati och påverkad proprioception och ledsinne

Hemihypestesi

 • mindre omfattande än den kompletta
 • paramedian begränsning (överlappning av innervationsomården)
 • vid hemisfärskada i parietalloben

Korsad ksn för smärta och temperatur

 • vid nedre hjärnstamsskada
 • ipsilateralt i ansiktet om engagemang av fibrerna till nedre trigeminuskärnan
 • kontralateralt på kroppen (tractus spinothalamicus lateralis)
 • tex Wallenbergsyndrom

Bålnivå

 • tvärsnittslesion i RM

Brown-Séquard-syndromet

Kompression av RM från sidan. Nedanför skadan förekommer:

 • nedsatt smärta och temp kontralateralt (segmentell korsning)
 • spastisk pares ipsilateralt (tractus corticospinalis lateralis har redan korsat i medulla)
 • när kompressionen utvidgas medialt tillkommer dessutom segmentellt motoriskt (slappa pareser) och sensoriskt (alla modaliteter) bortfall

Dissocierad ksn

 • nedsatt smärt- och temperaturkänsel
 • övriga kvaliteter bibehållna i samma hudområde
 • skada centralt i RM kring centralkanalen kan selektivt drabba korsande smärt- och temperaturfibrer
 • tex syringomyeli, intramedullär tumör

Ridbyxeanestesi

 • skada på sakrala nervrötter, tex medialt, lågt diskbråck
 • ofta med smärta och blåspares

Rotkompression vs perifer nervskada

 • följer dermatomet respektive nervens utbredningsområde
 • vid radikulära syndrom är svettsekretionen välbevarad (svettfibrer kommer från sympatiska gränssträngen). Jmf vid perifer skada är svettfunktionen ofta upphävd!

Polyneuropati

 • samtidig funktionsnedsättning i många perifera nerver
 • längsta fibrer drabbas ofta först
 • strump- och handskutbredning, breder långsamt ut sig proximalt

Extinktion

 • lätt ensidig ksn kan hittas genom att man stimulerar båda sidor samtidigt ⇒ pat känner endast på den intakta sidan

Psykogen ksn

 • misstänk vid hemianestesi/- algesi som börjar exakt i medellinjen eller då det motsvarar kläderna

Skadelokalisation

Segment

Reflex

Pares

Dermatom

C5

ev biceps

m deltoideus,
m biceps

axel

C6

biceps, brachioradialis

m biceps,
m brachioradialis

tummen, underarm

C7

triceps

m triceps,
m pronator teres

tre mellersta fingrar

C8

Trömner

handens småmuskler

lillfinger

 

 

 

 

L3

patellar

m quadriceps femoris

lårets framsida

L4

patellar

m quadriceps,
m tibialis anterior

lårets utsida, knäet, mediala malleolen

L5

tibialis posterior

EHL (stortåextension)

lårets utsida, stortå

S1

achilles

vadmuskler,
m gluteus maximus

benets baksida, laterala malleolen, lilltå

I lumbalregionen komprimerar ett dorsolateralt diskbråck nervroten en nivå nedanför diskbråckets nivå. Ett stort diskbråck kan påverka även sin egen nivå.

 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2008-06-30
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt