Startsidan 
Start

Reflexer

Fysiologiska reflexer

Senreflex

 • sträckreflex, proprioceptiv
 • monosynaptisk (afferent och efferent båge inom samma RM-segment)

"Fremdreflex"

 • exteroceptiv, polysynaptisk
 • hudreceptorer stimuleras ⇒ kontraktion i målorganet
 • reflexbågen går över flera RM-segment, receptor och målorgan är inte identiska
 • till skillnad från senreflexerna är dessa reflexer uttröttbara

Masseterreflexen

 • n. trigeminus
 • oparig
 • för att avgöra den allmänna reflexnivån
 • stegrad reflex (käkarna dras ihop) ses vid lesion inom kortikobulbära bansystem

Biceps, BSR

 • n musculocutaneus,C6 (C5)
 • lägg tummen på senan

Brachioradialis, BRR

 • n radialis, C5-C6
 • "radiusperiostreflex", RPR

Triceps, TSR

 • n radialis, C7

Trömnerreflex

 • fingerflexorreflexen
 • n medianus, C7-C8
 • iaktta ffa tummens flektion
 • patologisk om oliksidig eller stegrad (dock ej om livliga reflexer föreligger allmänt)
 • jmf Hoffmanns reflex då tredje eller fjärde fingrets DIP "knipsas"

Adduktorreflex, AR

 • slag ovanför mediala femurkondylen ⇒ benet adducerar
 • n obturatorius, (L2) L3

Patellarreflex, PSR

 • n femoralis, L3-L4
 • Jendrassiks manöver (fingerkrok) gör att nedre extremitetens reflexer faciliteras

Tibialis-posteriorreflex, TPR

 • slag ovanför eller under mediala malleolen ⇒ inåtvridning av foten (inversion)
 • L5

Achillesreflexen, ASR

 • n tibialis, S1-S2

Fysiologiska kutana reflexer

"Fremdreflexe".

Bukreflex, BHT

 • liggande pat, stryk snabbt med nål/öronpinne lateralt mot medialt, 2-3 nivåer, jämför sidor
 • normalt skall bukmusklerna kontrahera
 • patologisk om snabb uttröttbarhet
 • visar skada på kortikospinala neuronsystem eller segmentell påverkan
 • bilateralt bortfall ⇒ misstänk MS
 • svårvärderade vid fetma; faller ofta bort efter bukkirurgi, flera graviditeter och vid hög ålder

Kremasterreflex

 • drag med öronpinne högt upp på lårens insida ⇒ kontraktion m cremaster ⇒ ipsilaterala testikeln dras upp
 • kan falla bort vid skada på kortikospinala neuron eller vid skada på L1-L2-nivå

Bulbocavernosusreflex

 • S3-S4
 • kompression av glans penis ⇒ kontraktion m bulbocavernosus

Analreflex, anokutanreflex

 • S3-S5
 • beröring i perianalområdet ⇒ analsfinktern kontraheras
 • om både analreflexen och bulbocavernosusreflexen saknas men kremasterreflexen finns kvar tyder detta på ett isolerat conussyndrom

Patologiska reflexer

"Fremdreflexe". Kutana stimuli.

Babinski

 • frikoppling av normalt inhiberad primitiv reflex (desinhibitionsfenomen, primitivreflex)
 • normalt hos spädbarn upp till ett års ålder
 • positiv vid övre motorneuronskada

Palmomentalreflex, PMR

 • stimulering i handflatan/thenarområdet med öronpinne/nål ⇒ kontraktion av ipsilaterala m mentalis på hakan
 • positiv vid skada i kortikonukleära neuron; uppträder tidigare än grip- och sugreflexen

Gripreflex

 • primitivreflex, normal hos spädbarn
 • beröring i handflatan ⇒ handen stängs
 • grava hjärnskador, demens

Sugreflex

 • primitivreflex, normal hos spädbarn
 • vid beröring av läpparna
 • grava hjärnskador, demens

Glabellarreflex

 • knacka på pannan ⇒ börjar blinka
 • normalt snabbt uttröttbar
 • parkinsonpatienter fortsätter blinka

Meningism

 • vid passiv framåtböjning av huvudet uppträder nackstyvhet vid meningeal retning
 • tex meningit, subarachnoidalblödning, inflammation i halsryggraden, vid högt intrakraniellt tryck, ev cervical spondylos, parkinsonism
 • mest uttalad i sagittalled
 • vid djup medvetslöshet försvinner nackstyvhet! (är en reflektorisk reflexreaktion)

Brudzinskis tecken

 • passiv framåtböjning av huvudet ⇒ flektion i höfter och knän

Kernigs tecken

 • smärta då knäets böjs passivt (med samtidigt flekterad höft; tex sittande pat)

Lhermittes tecken

 • vid maximal framåtböjning av huvudet upplever patienten parestesier i händerna och dysestesier (elektriska stötar) längs med ryggraden
 • rel patognomont för MS

Hos barn

"Trebenstecknet"

 • barnet stödjer med båda händerna bakom ryggen vid samtidig flektion av höfter och knän

"Knäkysstecknet"

 • barnet kan vid uppmaning inte böja huvudet mot knäna

Lasègues test

 • Straight Leg Raising test, SLR
 • smärtutstrålning nedom knät vid elevation av benet, vanligen inom 0-70 grader
 • mkt positiv om man vid smärta sänker benet lite så att smärtan försvinner, därefter extenderar man i foten varpå det gör ont igen
 • korsad Lasègue: lyftning av friskt ben ger smärta i sjukt, är mycket specifikt för diskbråck
 • bilateral Lasègue prognostiskt ogynnsam
 • bakvänd Lasègue: n femoralis
 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2009-12-16
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt