Startsidan 
Start

Symptom vid hjärtsjukdom

Dyspné / andnöd

 • föst ansträngningsdyspné senare vilodyspné
 • ortopné är andnöd i liggande (känslig för ökat venöst återflöde)
Orsaker
 • lungsjukdom ex lungemboli, astma, spontanpneumothorax
 • hjärtsjukdom ex hjärtmuskelsjukdom, klaff-fel, arytmi m.m.
 • anemi
 • obesitas
 • dålig kondition
Uttalat lungödem
 • vilodyspné
 • sitter upp
 • takypné
 • ofta hosta med skum/rostfärgat slem
 • kallsvett, cyanos, ev sänkt medvetandegrad

Bröstsmärta

 • lokalisation
 • utstrålning
 • karaktär: jämn, intervall, huggande, stickande
 • duration: plötslig start eller smygande?
 • frekvens, acceleration?
 • utlösande faktor
 • lindrande faktor
 • DD: refluxesofagit lindras av upprätt läge, rhizopati av visst kroppsläge, cirkulatorisk bättre i vila
 • palpationsömhet/provocerbar smärta
 • samtidiga symptom: svimning, parestesier, dyspné, sura uppstötningar
 • bröstsmärta vid aortaaneurysm har urakut debut och svår att stilla med analgetika, diffa mot MI!

Svimning, arytmikänsla

Vasovagal
Ortostatisk
 • BT sjunker när patienten reser sig upp
 • yrsel om <90mm Hg
 • reflektorisk takykardi
Postural svimning
 • sänkt BT utan kompensatorisk takykardi
Arytmibetingad svimning
 • hjärnan utan blod i minst 7s ⇒Adam-Stokes syndrom med plötslig medvetslöshet utan förkänningar, oberoende av kroppsställning
 • AV-block, asystoli, sinusarrest, bradyarytmier, takyarytmier, paroxysmala kammartakykardier och kammarflimmer
Mekaniskt flödeshinder/effortsvimning
 • vid fysisk ansträngning, blod ej ut ur vä kammare
Arytmikänsla

Ödem/ascites

Cyanos

Hemoptys

Trötthet, nedsatt fysisk kapacitet

Aptitlöshet/illamående

 • bakåtstas i tarmen och levern vid högersvikt

Rethosta

Viktökning (vätskeansamling)

Viktminskning (kakexi)

 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2008-06-30
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt