Startsidan 
Start

LUNGOR

Inspektion

 • takypné, cyanos ⇒ ta artärblodgaser!
 • heshet ⇒ recurrenspares
 • trumpinnefingrar, urglasnaglar ibland vid lungcancer, lungfibros och kroniska infektioner
 • thorax form och symmetri: kyfoskolios, trattbröst (fördjupning vid nedre delen av sternum), kycklingbröst (upphöjt sternum), operationsärr

Palpation

 • lgl särskilt på halsen och supraklavikulärt vid lungcancer
Fremitus
 • palpabel vibration
 • förstärks vid nedsatt lufthalt i parenkymet (ex stor pneumoni)
 • försvagas vid tex pleuravätska
 • försvinner vid pneumothorax

Perkussion

 • sidoskillnader
 • dämpning om minskad lufthalt ex pleuravätska eller stor atelektas
 • hypersonor ton vid ökad lufthalt ex pneumothorax eller emfysem

Auskultation

Normala andningsljud

Vesikulärt

 • hörs över större delen av thorax hos friska
 • mjukt, lågfrekvent
 • inandning längre och starkare än utandningen

Bronkiellt

 • hörs över manubrium sterni
 • mer högfrekvent och ihåligt än det vesikulära
 • exsp hörs bättre än inspir, vanligen paus mellan
Biljud

Rassel

 • korta, explosiva, diskontinuerliga
 • lagras på det underliggande andningsljudet
 • öppnandet av små luftvägar vid inandning?
 • lokalisation, mängd, förekomst i andningscykeln
 • krepitationer är torra, fina rassel
 • vid fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar ex fibrotiserande alveolit, asbestos, ev sarkoidos, silikos
 • slutinspiratoriska vid lungfibros och pneumoni (försenad öppning av små luftvägar).
 • tidiga rassel vid obstruktiv lungsjukdom

Ronki

 • lågfrekventa (sonora) eller sibilanta (högfrekventa) - beror på flödeshastigheten
 • dränker ofta underliggande andningsljud
 • lokaliserade eller utbredda, inspir el exspir, korta el långa
 • trånga luftvägar ⇒dynamisk kompression, motstående väggar vibrerar
 • i förlängt exspirium, generaliserade: astma bronchiale
 • lokaliserade: tumör eller annan stenos
 • distansronki hörs utan stetoskop

Stridor

 • stenosljud som uppkommer i trachea, larynx eller huvudbronker
 • ofta hörbart utan stetoskop
 • högfrekvent, ffa i inspiriet; ofta kvävningskänsla och ångest

Pleurala gnidningsljud

 • vid torr pleurit (försvinner vid vätska!)
 • både inspir och exspir
 • torr snö
 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2008-06-30
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt