Startsidan 
Start

Hjärtundersökning

Inspektion

 • takypné, vilotakypné, cyanos, xantelasmer, senxanthom?
 • benödem (deklivt) alt glutealt hos sängliggande, pittingödem (tryck 10-20s), ev även ascites
 • halsvener: retrograd fyllnad av v. jugularis externa tecken på högersvikt (om mer än 2 cm över nyckelbenet), 45 graders vinkel (höftleden) i liggande ställning

Palpation

Karotispuls
 • om långsam stegring/svag puls: låg slagvolym, dåligt fungerande vä kammare eller hinder på vägen
Perifera pulsar
 • inspektion: ödem, färg, temperatur (dorsalsidan), sår (arteriell insufficiens), smärta (ischemisk/claudicatio/artärembolus: akut smärta, kyla, blekhet)
 • palpation av a radialis, tibialis posterior, dorsalis pedis (tumme under foten, känn med breda fingrar), a caotis, a femoralis
 • om pulsar inte känns i foten ⇒ a. poplitea ⇒ a. femoralis (skall kännas samtidigt som a. radialis annars ev coarctatio aortae)
 • sidoskillnader?
Iktus
 • fingerspetsar i femte intercostalrummet på vä sida, iktus känns med 1-2 fingrar strax medialt om medioclavicularlinjen
 • om iktus känns med fler fingrar: väkamhypertrofi
 • i I6, breddökning eller lateralförskjutning: vänsterkammardilatation
Leverpalpation

Auskultation

Teknik
 • klockan: lågfrekventa ljud och toner, membranet: högfrekventa ljud
 • bäst att lyssna i respiratorisk apné, be patienten andas in djupt, blåsa ut all luft och hålla andan
 • för svaga ljud: patienten sitter lätt framåtlutad
 • lättare arbete ger ökat blodflöde över klaffarna och blåsljud hörs bättre
 • palpera radialispulsen samtidigt
Rytm; regelbunden?
Frekvens; normalt 60-100/min
Hjärttoner

Första tonen

 • AV-klaffar stängs
 • hörs starkast över apex

Andra tonen

 • aorta- och pulmonalisklaffar stängs
 • hörs bäst över hjärtbasen, aorta höger (stänger först), pulmonalis vänster om sternum
 • kluven ton hörs bäst i I3 invid sternum, ökad splittring vid ökat flöde genom hö kam, hösidigt skänkelblock
 • variation med andningen normal, vid inandning ökat ven åter till hö ⇒stängs senare dvs ökad splittring
 • om ökad splittring oberoende av andningen kan förmaksseptumdefekt föreligga

Tredje tonen

 • lågfrekvent
 • första delen av diastole, strax efter andra tonen
 • beror på snabb fyllnad av vä kam och ökad tension i kammarväggen
 • klockan över apex
 • normalt hos unga, säkert tidigt tecken på väkamsvikt hos äldre

Fjärde tonen

 • bäst över apex
 • lågfrekvent, använd klockan
 • slutet av diastole, strax före första tonen
 • förändrad compliance av vänsterkammaren med nedsatt eftergivlighet, ex vid fibros
Biljud/blåsljud
 • biljud vid perikardit, blåsljud vid klaffpatologi
 • systoliskt eller diastoliskt?
 • låg- (mitralisstenos) eller högfrekvent (aortainsufficiens)
 • styrka, grad I-VI
 • lokalisation för pm och utstrålning
Aortastenos
 • systoliskt, omedelbart efter första tonen
 • medel - högfrekvent
 • Pm över I2 dx parasternalt
 • utstrålning över båda carotiderna
Aortainsufficiens
 • högfrekvent, ofta ganska svagt
 • diastoliskt, börjar direkt efter andra tonen
 • descendoformat
 • Pm I3-I4 sin parasternalt, fortledning mot apex
 • hörs bäst med patienten sittande framåtlutad, ev expiratorisk apné
Mitralisinsufficiens
 • medel till högfrekvent, spolformat
 • systoliskt
 • Pm över apex
 • utstrålning utefter vä arcus mot vänster axill
Mitralisstenos
 • lågfrekvent
 • diastoliskt, börjar en bit efter andra tonen, presystolisk accentuering
 • Pm över apex
 • hörs bäst med patienten liggande
 • opening snap kan höras strax efter 2:a tonen
Tricuspidalisinsufficiens
 • medelfrekvent
 • systoliskt
 • I4 dx parasternalt
 • upp utefter sternum, oftast höger om
Perikardiellt gnidningsljud
 • tramp i knarrande snö
 • när som helst i hjärtcykeln
 • försvinner när vätskan kommer
 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2008-06-30
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt