Startsidan 
Start

Högre funktioner

Dominanta hemisfären

Afasi

 • central språkstörning vid skada i den dominanta hemisfären (oftast vä)

Brocca-afasi

 • motorisk
 • uttalad reduktion av spontant tal
 • telegramstil (agrammatism)
 • byter ut ljud: "älple" istället för "äpple"
 • medveten om sina svårigheter

Wernicke-afasi

 • sensorisk
 • störd talförståelse
 • flytande men utan innehåll
 • paragrammatism (avbrott, dubbleringar)
 • parafraser, byter ut ord; "päron" istället för "äpple"
 • neologismer; "bitfrukt"
 • innehållslös jargong

Global afasi

 • minskat spontantal
 • gravt stört språkförståelse
 • neologismer, perseverationer, floskler, stereotypier, automatismer

Amnestisk/anomisk afasi

 • tidigt symptom hos Mb Alzheimer
 • omskrivningar; "hänger på trädet"

Konduktionsafasi

 • skada i fasciculus arcuatus mellan Broca och Wernicke
 • sällsynt
 • god förståelse av tal och skrift
 • svårt att upprepa ord han hör, svårt benämna föremål
 • rel flytande tal

Apraxi

 • oförmåga att genomföra meningsfulla rörelsesekvenser tex hantera redskap, ssk vid uppmaning
 • motorik och koordination är välbehållna
 • ses ffa vid skador i parietalregionen

Icke dominanta hemisfären

 • visuellt minne, figur- och formuppfattning, verklighetsuppfattning, spatial orientering, kroppsuppfattning

Neglect

 • rubbning av verklighetsuppfattningen
 • högersidig parietallobsskada ⇒ tar ej notis om vä sida
 • motoriskt, sensoriskt eller visuellt
 • DD: hemianopsi
 • ev med anosognosi (förnekar sjukdom), astomatognosi (känns ej vid vänstersidiga kroppsdelar)

Störd rums- och formuppfattning

 • högersidig parietallobsskada

Minnesförmåga

Omedelbart minne (Arbetsminne/ Working memory)

 • upprepa sifferserier om 3-6 siffror fram-/baklänges och repetera icke relaterade ord

Närminne

 • 5-saksprov
 • vad har hänt patienten det senaste dygnet? hur kom du till sjukhuset?

Fjärrminne

 • flera år tillbaka, kontrollera med anhörig
 • Korsakow: patienten fabulerar
 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2008-06-30
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt