Startsidan 
Start

Koordination

Ataxi

 • skada i proprioceptiva inflödet (ffa i baksträngarna), cerebellum eller afferenter och efferenter till kontralaterala hemisfären
 • ger intentionstremor
 • ger dysmetri (oförmåga att avväga avståndet till rörelsens mål)
 • ofta med skanderande tal
 • nystagmus vanligt vid cerebellär ataxi

Dysmetri

 • finger-näs (FNV), ofta med intentionstremor
 • förfinat: peka på undersökarens finger (som flyttas hela tiden)
 • knä-häl (KHV
 • cerebellär dysmetri: overshoot (mäter fel)
 • sensorisk dysmetri ej overshoot, nedsatt vibrationssinne och ledkinestesi

Sensorisk ataxi (spinal ataxi)

 • vid nedsatt proprioceptivt inflöde (baksträngarna)
 • ger ffa störd vibration och proprioception
 • kan i viss mån kompenseras med synen ⇒ mer uttalad i mörker/när pat blundar (Romberg!)
 • tabes dorsalis, metaboliskt, toxiskt, B12-brist, sensorisk PNP

Bålataxi eller axial ataxi (cerebellär ataxi)

 • vid skada i centrala cerebellum eller utbredda skador på cerebellums förbindelser
 • postural kontroll och balans drabbas
 • bredspårig gång med otymplig benföring och överskjutande rörelser; pat trampar luft
 • ipsilateral ataxi och falltendens åt samma sida (Romberg) om skada i ena hemisfären
 • ataxi i båda benen ses vid främre vermisskada hos alkoholister

Ensidig falltendens även vid öppna ögon tyder på en vestibulär skada på samma sida.

Unterberger- Tretversuch

 • blundande pat trampar på stället, rotation mer än 45 grader är patologiskt
 • kan påvisa en ipsilateral lillhjärns- eller vestibularislesion

Finmotorik

Dysdiadokokinesi

 • oförmåga till snabba, rytmiska, alternerande förelser
 • vid pareser, cerebellär ataxi, extrapyramidala hyperkinesier

Rebound-fenomen

 • utsträckt arm skall tryckas mot undersökarens motstånd, om undersökaren plötsligt lättar på motståndet förekommer det normalt en lätt fjädrande rörelse tillbaka till ursprungsläget
 • om armen gör ett stort hopp bör en lillhjärnlesion misstänkas
 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2009-07-14
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt