Startsidan 
Start

Inklämning och Rostral-caudal symptomutveckling

Vid strukturell skada som ger inklämning. När tryckvolymkurvan blir brant kan tryckstegring med åtföljande inklämning gå väldigt snabbt!

Infratentoriell inklämning

Vid hjärnstamsblödning, hjärnstamsinfarkt, expansiv cerebellär blödning eller infarkt med ödem. Akuta symptom i form av yrsel, kräkningar, dysartri, huvudvärk, ataxi m.m. CT! Kan dock vara blank vid hjärnstamsblödning eller tidig cerebellär infarkt. Kontakta NK om cerebellär blödning eller pat med cerebellär infarkt och sjunkande medvetande.

Supratentoriell inklämning

Tex intracerebral blödning, subduralhematom, epiduralhematom, infarkt, tumör eller abscess med ödem. När mediala temporalloben hernierar ner genom tentorium cerebelli och komprimerar hjärnstammen (vanligast), när uncus hernierar lateralt eller när gyrus cinguli hernierar genom falx (inga specifika neurologiska symptom). CT, NK-kontakt, överväg mannitol efter NK-kontakt. Betapred 16 mg iv kan ha effekt vid tumör- eller abscessödem.

 

Resp

Motorik

Pupiller 

Ljusreflex

VOR

1a. Uncus-inklämning

 

Central takypné

Dekortikering/
decerebrering

Ipsilateral oculomotorius-pares

Asymmetri

Bevarad

1b. Central herniering

Cheyne-Stokes

Dekortikering

Mios

u.a. (+)

Bevarad

2. Skada i mesencephalon

Central takypné

Decerebrering

Medelvida

Ljusstela (-)

Svagt utlösbar, diskonjugerad; alt livlig.

3. Skada i pons

Ataktisk andning/ eupné

Decerebrering
/inget svar

Medelvida

Ljusstela (-)

Avsaknad

 

 

 

 

 

 

 

 

Progression 1a ⇒ 2 ⇒ 3 alternativt 1b ⇒ 2 ⇒ 3.

Topisk diagnos

Supratentoriellt

 • tittar från förlamningen men på skadan (déviation conjugée) (jmf pontin/infratentoriell skada där patienten tittar åt förlamningen, PBC utslaget)
 • endast KN I, II, (ev V), VII, XI och ibland XII
 • nedsatt/upphävt luktsinne
 • nedsatt visus och synfältsdefekter
 • central (supranukleär) facialispares
 • pares av mm sternocleidomastoideus och trapezius

Cerebral hemisfärskada

 • central facialispares på samma sida som hemiparesen
 • ev homonym synfältsdefekt åt den hemiparetiska sidan

Hjärnstamskada

 • ipsilateralt kranialnervsbortfall
 • kontralaterala motoriska (hemipares) och sensoriska defekter
 • ev tetrapares, koma

Lillhjärnsskada

 • ataxi (intakt ledsinne)
 • dysmetri
 • muskelhypotoni
 • nystagmus
 

  

STATUS
-Översikt

Allmäntillstånd
-Allmäntillstånd

Hjärta och cirkulation
-Symptom vid hjärtsjukdom
-Hjärtundersökning
-Blodtryck

Lungor
-Lungundersökning

Buk
-Bukundersökning

Thyroidea
-Thyroideaundersökning

Lymfkörtlar
-Lymfkörtelundersökning

Neurologiskt status
-Högre funktioner
-Kranialnerver
-Motorik
-Koordination
-Sensorik
-Reflexer och meningism
-Vegetativa funktioner
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Psykiskt status
-Psykiskt status

Sidan uppdaterad 2008-06-30
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt