Startsidan 
Start

YTTRE GENITALIA

Varicocele

 • pungåderbråck, dilaterade slingriga vener i pungen, troligen pga defekt i klaffarna i v. spermatica
 • hos ca 10% av alla män, överrepresenterat hos infertila
 • 99% lokaliserade till vänster skrotalhalva
 • kan vara symptomfritt eller ge värk i testiekln, svullnad, tyngdkänsla, infertilitet
 • lätt att förbise i liggande ⇒ undersök även i stående
 • högersidigt varicocele; snabbt utvecklande vänstersidigt varicocele eller debut sent i livet ⇒ misstänk malignitet, t ex i ipsilaterala njuren ⇒ CT buk!
 • relativ behandlingsindikation, röntgenassisterad embolisering av venen alt. underbinding av venen öppet eller laparoskopiskt

Hydrocele

 • vätskeansamling inom processus vaginalis som ligger utanför testikeln
 • oftast kronisk, långsamt tillväxande men kan vara sekundärt till trauma, infektion eller tumör
 • mekaniska besvär, tyngdkänsla
 • mjukt, genomlysbart, sträcker sig till nedre delen av testis
 • halmgul vätska
 • reaktivt hydrocele förekommer vid akuta tillstånd i testis o/e epididymis
 • relativ behandlingsindikation relativ, sklerosering bäst, alternativt öppen operation via skrotal incision
 • ej lönt att tappa ut vätska då det snabbt fyller på sig igen
 • om snabbt uppkommet, tänk på testistumör!

Spermatocele

 • bitestikelcysta
 • vanligt
 • kan vara svår att skilja från hydrocele
 • genomlysbart
 • få symptom, oro för tumör
 • vid tveksamhet mikroskopi på punktat (mjölkvitt)
 • öppen exstirpation om mekaniska besvär eller om patienten önskar, recidiv förekommer
 • sklerosera inte!

Testistorsion

 • torsion av funikeln i tunica vaginalis ⇒ upphävd testikulär cirkulation ⇒ nekros
 • oftast urakut insättande med svår värk, svullnad och ömhet
 • ev tidigare episoder
 • det finns inget säkert sätt finns att utesluta torsion!
 • vid minsta tveksamhet om torsion eller epididymit ⇒ explorera omedelbart för att om möjligt rädda testikeln
 • orchidopexi görs på kontralaterala sidan

Torkverad Morgagnis hydatid

 • Morgagnis hydatid är en embryologisk rest mellan testikeln och bistestikeln
 • torsion kan ge urakut insättande skrotala smärtor
 • diffa mot testistorsion och epididymit
 • pat har ofta känt knuta under en tid
 • "Blue dot sign"
 • exploreras ofta pga osäker diagnos
 • smärtstillande och lugnande besked, naturalförlopp ett par veckor

Phimosis

 • relativ förhudsförträngning, förhuden kan ej dras tillbaka (obs! förhuden kan inte dras tillbaka på alla små och yngre pojkar)
 • medfött eller orsakat av inflammation
 • predisponerar för inflammation av ollonet (balanit), förhud (balanopostit) och ökar risken för cancer
 • dermovatsalva på preputiet (ej på glans) en gång per dag, försiktigt retraktionsförsök efter några dagar, total behandlingstid några veckor
 • op med förhudsplastik eller circumcisio, kan ofta vänta till puberteten om besvärsfri
 • akut operation om miktionssvårtigheter
 • även op om utebliven effekt av dermovat

Paraphimosis

 • förhuden fastnar i retraherat läge ⇒ ödem, smärta, svårt att kissa
 • risk för nekros, akutfall!
 • manuell kompression och reponering, annars penisbasanestesi utan adrenalin
 • ev dorsalklipp, senare circumcisio

Hypospadi

 • medfödd missbildning
 • urinröret mynnar längre in på penis undersida
 • penis krökt och förkortad

Epispadi

 • medfödd missbildning
 • urinröret mynnar på ovansidan av penis som kan vara förkortad och deformerad
 • ofta urinläckage
 • mycket ovanligt
 • operativ korrektion

Erektil dysfunktion

 • hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar, kirurgiska ingrepp, rökning, blodtrycksmediciner, psykofarmaka, övervikt, psykogen pålagring
 • om även nedsatt libido ⇒ mät S-testosteron
 • behandlas oftast med sildenafil (Viagra ®) som hämmar nedbrytningen av cGMP ⇒ relaxerar glatt muskulatur runt svällkropparna, kontraindicerat vid angina pectoris med samtidig nitroglycerinmedicinering, svår hjärtsjukdom
 • även intrakavernös prostaglandininjektion eller applikation intrauretralt
 

  

UROLOGI
-Översikt

Allmän urologi
-Katetrar
-Uroradiologi
-Urodynamiska undersökningsmetoder
-Urinretention
-Inkontinens
-Yttre genitalia
-Hematuri
-Njur- och uretärsten
-Hydronefros
-Trauma mot urinvägarna

Urogentiala infektioner
-Urinvägsinfektioner
-Uretrit
-Prostatit
-Epididymit

Uroonkologi
-Njurcancer
-Urotelcancer
-BPH och prostatacancer
-Testikelcancer
-Rekonstruktiv urologi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt