Startsidan 
Start

Urotelcancer

 • vanligaste formen av cancer i urinvägarna
 • oftast i urinblåsan (här är 90% av tumörerna urotelcancer)
 • orsakas av olika karcinogener, (lösningsmedel, anilinfärger) och rökning
 • Schistosoma haematobium ger skivepitelcancer eller urotelcancer
 • medianåldern 70 år, oftare män

Symptom

 • tyst hematuri (makroskopisk hematuri utan andra symptom)
 • täta trängningar
 • inkontinens, obehag, smärta

Utredning

 • cystoskopi med px
 • cytologi på blåssköljvätska eller tappad urin
 • mapping med multipla px om cytologin visar malginitet men tumören inte hittas
 • urografi eller CT-urografi på alla med tumör
 • om sikte på kurativ behandling tas allmänna labrpover, ALP, rtg pulm, ev skelettscint

Tumörer i övre urinvägarna är svåra att diagnostisera. Finnålspunktion, retrograd pyelografi med urincytologi, borstbiopsi, ureteroskopi kan göras.

Grad

 • 1-4, där 1 är högst differentierad

Stadium

 • TUR-B (transuretral resektion av blåsan) för stadiebestämning, hela tumören avlägsnas
 • även bimanuell palpation, cystoskopi, urografi, UL, CT, MR

Tis Tumor in situ: flack, ej exofytisk

Intravesikal
 • T1 mucosa (vanligast)
 • T2 ytlig muskel
 • T3A djup muskel/perivesikalt
Extravesikal
 • T3B perivesikal
 • T4A intilliggande organ (prostata, uterus, vagina)
 • T4B bäckenvägg, bukvägg eller rectum

Behandling

 • styrs av differentieringsgrad och stadium samt patientens ålder och allmäntillstånd
 • om ytlig tumör (ej inväxt i muskeln) görs TUR-B (transuretral resektion av blåsan) och/eller intravesikal cytostatika eller immunterapi (BCG)
 • radikal cystektomi (inklusive lgl upp till aortabifurkationen) om inväxt i muskeln (from T2), alternativt kurtivt syftande strålning till äldre pat
 • postoperativ adjuvant kemo (MVAC) om lgl-metastser
 • vid lokalt avancerad sjukdom får unga patienter preoperativ kemo (MVAC) före cystektomin
 • intravesikal kemoterapi om högt stadium, hög recidivbenägenhet
 • palliativ beh (vid recidiv efter cystektomi) är kemoterapi eller lokal strålning
 • CIS: lågt differentierad, elak, ev med "malign cystit", bBeh med BCG x 6, regelbunden cystoskopi med mapping, cystektomi om recidiv
 • nefrouretärektomi vid njurbäckencancer
 • cystoskopikontroller!

Prognosen bestäms av antal tumörer, inväxt i blod- och lymfkärl, storlek, DNA-innehåll och kromosomala avvikelser.

 

  

UROLOGI
-Översikt

Allmän urologi
-Katetrar
-Uroradiologi
-Urodynamiska undersökningsmetoder
-Urinretention
-Inkontinens
-Yttre genitalia
-Hematuri
-Njur- och uretärsten
-Hydronefros
-Trauma mot urinvägarna

Urogentiala infektioner
-Urinvägsinfektioner
-Uretrit
-Prostatit
-Epididymit

Uroonkologi
-Njurcancer
-Urotelcancer
-BPH och prostatacancer
-Testikelcancer
-Rekonstruktiv urologi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt