Startsidan 
Start

Benign prostatahyperplasi (BPH)

Prostata omger urethras proximala del och väger cirka 20 g. Tre zoner: perifer, central och övergångszon. Hyperplasi förekommer främst i den centrala zonen. De flesta män över 50 år har benigna adenom i övergångszonen runt urethra. Adenomen är behandlingskrävande vid 30-50 g. Symptom vid BPH startsvårigheter, svag stråle, resurin (obstruktiva symptom) eller trängningar, nykturi (irritativa symptom). Prostatasekretet töms i urethra.

Diagnos

 • anamnes + IPSS + miktionslista
 • PR
 • transrektalt ultraljud (TRUL) för storleksbestämning
 • flödesmätning (<6 ml/s)
 • tryck-flödeskurva
 • residualurinmätning
 • U-sticka (hematuri?) och urinodling
 • S-krea, S-PSA
 • uretrocystoskopi om hematuri, cystometri om neurologisk sjkd.

IPSS

 • International Prostatic Symptom Score
 • ofullständig tömning, avbrott i flödet, svag stråle, quality of life m.m
 • om > 20 och uttalade besvär ⇒ kirurgi
 • om < 8 och inga - lätta besvär ⇒ ingen behandling
 • däremellan exspektans, minimalinvasiv beh., kirurgi, farmakologisk beh

Behandling

Enligt IPSS. Om urinretention, upprepade UVI/hematuri, riklig resurin, lågt flöde. TURP är standardbehandling, TUMT (mikrovågsbehandling) är ett alternativ. Öppen op om stor prostata, blåshalsincision om liten.

Medikamentell behandling kan eventuellt ges:

5 a-reduktashämmare (Proscar ®)
 • sänkt dihydrotestosteron gör att prostata krymper
 • månader innan effekt
 • låg dos, få biverkningar
a 1-receptorblockare (Alfadil ®, Sinalfa ®)
 • ger dilatation och muskelrelaxation
 • symptomlindring, snabb effekt
 • försiktighet vid lågt BT
 • impotens

Prostatacancer

 • vanligaste cancerformen hos män, ca 6000 nya fall varje år
 • mycket ovanlig före 50 års ålder
 • hälften av alla män har vid 80 års ålder små obetydliga härdar av adenocarcinom i prostatan
 • prostatacancer börjar i perifera zonen (jmf BPH centralt)
 • 5-10% hereditär, debuterar 5-10 år tidigare
 • akrylamid och västerländsk livsstil predisponerar
 • sprids först till lgl och sedan till axialskelettet

Histologi

 • differentiering och stadium viktig för prognosen
 • WHO-gradering: högt (G1), medelhögt (G2) och lågt (G3) differentierad cancer, Gleason score anges som summan av de två dominerande tumörkomponenterna

TNM

 • T1 Ej palpabel eller diagnostiskt påvisbar
 • T2 Påvisbar men ej utanför kapseln
 • T3 Utanför kapseln
 • T4 Fixerad till eller invaderande närliggande strukturer andra än vesicula seminalis

N0, N1, NX (ej bedömt), M0, M1, MX (ej bedömt)

Symptom

 • initialt symptomlöst men snabbare progress än vid BPH
 • LUTS
 • 5 % av debutsymptom relaterade till metastaser (ryggvärk, leverförstoring, hosta, nervkompression, medullakompression, anemi, viktnedgång)
 • manliga patienter med ryggbesvär bör alltid prostatapalperas!

Diagnos

 • PR
 • PSA (biopsi om >3), PSA-kvot
 • Hb, ALP (skelettmetastaser?), krea
 • transrektalt UL med 6 biopsier om PR eller PSA positivt
 • vid behov urografi + ev lgl utrymning + skelettscint (ökat upptag?) + lungrtg

Fritt PSA/ Totalt PSA= 0,18. Om låg kvot ⇒ cancer. PSA kan även stiga vid UVI, prostatit, cystoskopi, KAD, efter rektalpalpation. Var tionde man i åldern 50 till 70 år har förhöjda värden, men endast en tredjedel av dessa har cancer.

Botande behandling

Om tumören ej spridits utanför kapseln samt pat < 75 år:

 • radikal prostatektomi eller
 • strålning (extern eller brachyterapi)

Ej op om PSA > 20 eftersom detta indikerar metastaserad sjukdom. Risk för impotens och inkontinens vid operation. Strålning kan ge impotens och tarmskador. Pelvin lymfadenektomi utföres om kurativ behandling planeras och PSA < 20 och Gleason score > 7.

OBS! Vid total prostatektomi skall KAD sitta i 3 veckor. Den får INTE avlägsnas! Sätt suprapubiskateter vid problem.

Palliativ behandling

Om patienten har symptom (annars exspektans med regelbundna kontroller).

 • kirurgisk kastration = orchidektomi
 • farmakologisk kastration med kontinuerligt tillförd GnRH-agonist (ex Zoladex ®). Ge antitestosteron under de första veckorna. Så småningom fås behandlingsresistens
 • perorala antiandrogener (ex Casodex ®) används allt mer, ger gynekomasti och värmevallningar ⇒ östrogen!
 • total androgen blockad (TAB) med GnRH-analog + antiandrogen
 • strålning lokalt mot smärtsamma skelettmetastaser, laminektomi om medullakompression
 • strontiuminjektioner, Samarium, mot skelettsmärtor, har dock ingen effekt om förändringarna inte ses på scint (ex myelom)
 • ev TURP
 • kemoterapi kommer allt mer
 

  

UROLOGI
-Översikt

Allmän urologi
-Katetrar
-Uroradiologi
-Urodynamiska undersökningsmetoder
-Urinretention
-Inkontinens
-Yttre genitalia
-Hematuri
-Njur- och uretärsten
-Hydronefros
-Trauma mot urinvägarna

Urogentiala infektioner
-Urinvägsinfektioner
-Uretrit
-Prostatit
-Epididymit

Uroonkologi
-Njurcancer
-Urotelcancer
-BPH och prostatacancer
-Testikelcancer
-Rekonstruktiv urologi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt