Startsidan 
Start

TRAUMA MOT URINVÄGARNA

Njurar
 • 85 % hematuri
 • CT
 • angiografi om ingen kontrastuppladdning
 • finns fungerande kontralateralt njure?
Uretärer
 • oftast iatrogena skador
 • ryggvärk, feber, urinfistel
 • urografi o/e retro- el antegrad pyelografi
 • avlastning med nefrostomi
 • op inom 3-5 dgr
Urinblåsa
 • iatrogent eller trafikskada
 • 90% har samtidig bäckenfraktur
 • ofta bakre urethraskada
 • buksmärtor, hematuri, chock, krea-stegring
 • CT, cystografi, urografi
 • kirurgisk behandling
Urethra
 • välj blåsfistel istället för KAD om motstånd eller blod ur meatus
Penis
 • ovanligt
 • "penisfraktur" då svällkroppar rupturerar pga coitus
 • ev även skada på urethra
Scrotum
 • avulsion
Testes
 • trubbigt våld, klämskador
 • UL!
 • exspektans om litet hematom
 • större hematom dräneras
 

  

UROLOGI
-Översikt

Allmän urologi
-Katetrar
-Uroradiologi
-Urodynamiska undersökningsmetoder
-Urinretention
-Inkontinens
-Yttre genitalia
-Hematuri
-Njur- och uretärsten
-Hydronefros
-Trauma mot urinvägarna

Urogentiala infektioner
-Urinvägsinfektioner
-Uretrit
-Prostatit
-Epididymit

Uroonkologi
-Njurcancer
-Urotelcancer
-BPH och prostatacancer
-Testikelcancer
-Rekonstruktiv urologi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt