Startsidan 
Start

Epididymit

 • bitestikelinflammation som orsakas av bakterier
 • oftast urinvägspatogener, Chlamydia hos yngre
 • UVI, kateter, residualurin, prostatakirurgi predisponerar
 • risk för framtida sterilitet

Symptom

 • smärtande och svullen epididymis, ofta rodnad även över hela scrotum
 • oftast successiv debut över några dagar
 • täta trängningar och miktionssveda förekommer
 • ofta hög feber

Diagnos

 • status (svullen, rodnad skrotalhalva, palpationsömhet över epididymis men inte över testikeln; funiklen ofta ömmande)
 • palpera prostata!
 • leukocytos i urin och blod
 • odling på urin och sekret från urethra
 • chlamydiatest vb

Diffdiagnoser

 • testistorsion - funikel ej förstorad; akut smärtdebut
 • testistumör - endast smärta vid akut blödning
 • differentialdiagnostiken kan vara svår - remittera vid tveksamhet!

Behandling

 • doxycyklin (unga) eller kinoloner (tex Tarivid 200 mg x 2) i minst 3 veckor
 • initialt antiflogistika i högdos
 • ev suspensoar
 • KAD om residualurin!
 • symptomen bör avta inom något dygn
 • åb med ompalpation och ny urinodling en vecka efter avslutad behandling
 • om tveksam diagnos ⇒ UL (tumör?)
 • remittera om terapisvikt, tveksam diagnos, inläggning (feber, allmänpåverkan)
 

  

UROLOGI
-Översikt

Allmän urologi
-Katetrar
-Uroradiologi
-Urodynamiska undersökningsmetoder
-Urinretention
-Inkontinens
-Yttre genitalia
-Hematuri
-Njur- och uretärsten
-Hydronefros
-Trauma mot urinvägarna

Urogentiala infektioner
-Urinvägsinfektioner
-Uretrit
-Prostatit
-Epididymit

Uroonkologi
-Njurcancer
-Urotelcancer
-BPH och prostatacancer
-Testikelcancer
-Rekonstruktiv urologi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt