Startsidan 
Start

NJUR- OCH URETÄRSTEN

Stentyper

Calciumoxalatsten 70 %

Vanligen "idiopatiskt", ota med hyperkalciuri ⇒ ge tiazider; även hyperoxaluri eller medullär svampnjure. Kan även bero på:

Hyperparathyreoidism
 • op, vit D (ökar Ca-abs från tarm), NaHCO3 vid njurinsuff
Immobilisering, skelettmalignitet
Tarmresektion
 • defekt gallsaltsreabsorption ⇒ Ca binds till fett ⇒ oxalat fritt ⇒ sten
 • behandla ev m kolestyramin
Primär hyperoxaluri
 • ovanlig, ärftlig
 • diet viktig
Renal tubulär acidos
 • defekt vätejonsabsorption ⇒ metabol acidos med sänkt S-bikarbonat ⇒ hyperkalciuri
 • korrigera acidosen med bikarbonat

Infektionssten 10 %

 • Proteus bildar ureas ⇒ NH4+ ⇒ basisk urin, fosfat faller ut
 • behandla bakomliggande!
 • ab
 • Renacidinsköljning via nefrostomi
 • ev ureashämmare (Lithostat); Hiprex ®

Urinsyrasten 10-20%

 • gikt eller sekundärt till sjkd med ökad cellnedbrytning (leukemi, polycytemi) cytostatika, m.m.
 • inte röntgentät
 • oftast hård ⇒ ESWL fungerar inte
 • perkutan op eller försök lösa upp med Renapur ® (kalciumcitrat som alkaliniserar urinen)
 • profylax: Zyloric ® om hyperuricemi eller cytostatika. Renapur ® eller bikarbonat.
 • OBS! Urinsyrastenar är de enda som kan lösas upp fullständigt med medikamentell beh.

Cysteinsten 1-2%

 • ärftlig defekt i reabsorptionen
 • svagt röntgentät
 • för hård för ESWL ⇒ perkutan op
 • TIOLA, D-penicillamin kan användas som profylax liksom alkalinisering av urinen

Symptom och handläggning

Predilektionsställen

 • njurbäcken
 • uretären över iliacakärlen
 • uretär in i blåsan

Symptom

 • flank- koliksmärtor i skov
 • mikroskopisk hematuri
 • ofta dunkömhet över njurloge
 • ev trängningar om distal sten

Utredning

 • akut urografi om feber/CRP (avstängd pyelonefrit?) eller ej bättre på beh
 • annars elektiv urografi/CT-urografi inom 2 veckor, ange krea-värdet
 • U-sticka, krea, S-Ca, ev urinodling
 • bukpalpation!

Akut behandling

 • 50-75 mg Voltaren ® im (max 150 mg, tag inte hemma)
 • ev. 1 ml Dilaudid-Atropin ® sc eller Spasmofen om Voltaren inte har effekt
 • kan avlasta akut med splint (förutsätter funktion) el uretärkateter (visualiserar hö och vä separat) om avstängd pyelonefrit eller smärta som ej viker
 • nefrostomikateter (nefropyelostomi, genom njuren) för avlastning, ssk vid infektion om splint eller uretärkateter inte kan sättas

Behandling

 • om smärtfri ⇒ skicka hem med recept supp Spasmofen ® (opiat), sök vid feber, frekventa attacker, kraftig smärta
 • elektiv urografi efter 2 v
 • exspektans
 • 80% går ut normala vägen. > 5 mm avgår sällan spontant.
 • förebyggande åtgärder: riklig dryck, proteinreduktion, minska oxalat- och calciumintag, bikarbonat, antibiotika vid UVI
 • njurbäckensten ⇒ ESWL
 • om nedre 2/3 av urinvägarna ⇒ ureteroskopi med laserlitotripsi
 • perkutan op om korall-, njurbäckensten som varit för hård för ESWL, infektionssten (+ Renacidin ®)
 • cystoskopi med mekanisk krossning om blåssten
 • behandla blåshalshinder om det förekommer
 • stenanalys, stenprover om recidiverande sten: Ca, urat, cystein
 • 50 % får recidiv!
 

  

UROLOGI
-Översikt

Allmän urologi
-Katetrar
-Uroradiologi
-Urodynamiska undersökningsmetoder
-Urinretention
-Inkontinens
-Yttre genitalia
-Hematuri
-Njur- och uretärsten
-Hydronefros
-Trauma mot urinvägarna

Urogentiala infektioner
-Urinvägsinfektioner
-Uretrit
-Prostatit
-Epididymit

Uroonkologi
-Njurcancer
-Urotelcancer
-BPH och prostatacancer
-Testikelcancer
-Rekonstruktiv urologi

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt